De genomineerden 2020

Ontdek nu de kandidaten voor de Publica Awards!
Vergeet niet te stemmen op uw favoriete project in elke categorie.
Het project met de meeste stemmen wordt tijdens de Publica-uitreiking gepresenteerd in de vorm van een PechaKucha (presentatie via powerpoint of video van max 6 min 40 sec).

CORPORATE RESPONSIBILITY
sponsored by AXA

De projecten die het klimaat, risicopreventie, de samenleving, ... het meest ter harte nemen.

URBAN DEVELOPMENT, INFRASTRUCTURE & MOBILITY

De projecten met stedelijke ontwikkelingen, bouwactiviteiten,
infrastructuur en mobiliteit als hoeksteen.

TECHNOLOGY

De projecten die zich het best aanpassen aan de razendsnelle technologische ontwikkelingen.

HERITAGE & ARCHITECTURE

De projecten die de historische waarde en de culturele identiteit van het werk het best respecteren.

SECURITY & SAFETY

De beste publieke projecten omtrent veiligheid.

Uw presentator - FILIP DE RYCKE van Bruzz

FILIP DE RYCKE

Kandidaten voor de categorie Corporate Responsibility - Sponsored by Axa

Busje Stop Zo

Busje Stop Zo

SPIE Belgium heeft een display ontwikkeld voor reizigers van het openbaar vervoer. Dit is een display voor alle reizigers, ook voor de meer hulpbehoevenden, namelijk de blinde of slechtziende mensen. Deze display met dezelfde faciliteiten voor slechtziende, kan natuurlijk ook ...
Meer weten
Bois idéal? Bois local

Ideaal hout? Lokaal hout!

De uitdaging was om lokale houtproducten bekend te maken bij het grote publiek, om de Waalse consument de reflex bij te brengen om houtproducten in korte keten te kopen ... zonder het woord 'Waals' te gebruiken, zonder de consument tot ...
Meer weten
Bonnevie

PTA148 BONNEVIE

In kader van het wijkcontract Cinema Bellevue werd een wedstrijd gelanceerd voor de bouw van een kinderdagverblijf, lokalen voor buitenschoolse opvang en de heraanleg van het aangrenzende park. Het gebouw bestaat uit 2 delen : een uiterst flexibel gedeelte op ...
Meer weten

Van steengroeve tot kraan!

Om een antwoord te bieden op de problemen rond de watervoorziening in de Naamse regio, die nog worden versterkt door de klimaatverandering, werd een partnerschap opgezet dat drie privéspelers (Calcaires de Florennes, voorheen Carrière Berthe, Carmeuse en Carrière Les Petons) ...
Meer weten
Zones_immersion_ZIT-Maladrerie_3

Eco-geïntegreerde tijdelijke overstromingszones in Willemeau

Het dorp Willemeau (649 inwoners), in de buurt van Doornik, werd vaak getroffen door grote overstromingen. Om dit probleem op te lossen, was het dringend noodzakelijk geworden om twee wateropvangstructuren te bouwen op de Ruisseau de la Place de Taintignies ...
Meer weten
Loisirs_Accessibles_A_tous

Toerisme en ontspanning voor iedereen toegankelijk

Het eerste obstakel voor mensen met speciale behoeften is het gebrek aan informatie. ACCESS-i is een label, een officiële certificatie die de graad van toegankelijkheid van een plaats aangeeft. Het ACCESS-i label omvat 7 vakjes die elk een categorie van ...
Meer weten
Een klavertje vier voor het toerisme in Brugge

Een klavertje vier voor het toerisme in Brugge

Brugge is uniek, een zeldzaamheid zoals een klavertje vier. Een klavertje vier wordt sinds de middeleeuwen beschouwd als een geluksbrenger. Vergelijkbaar met wat het toerisme tot dusver voor de stad is geweest. De snel veranderende wereld luidt het einde van ...
Meer weten

Geen kwaliteit zonder integriteit : het ethisch kompas

Politiezone Antwerpen wil een lans breken voor innovatie en vooruitstrevendheid binnen de interne bedrijfscultuur: Integriteit is binnen deze context een werkwoord waarmee we dagelijks geconfronteerd worden. Ondanks het feit dat het een noodzakelijke basisvoorwaarde is voor een kwaliteitsvolle dienstverlening gaat ...
Meer weten
Biodiversite_hotel-insects

Biodiversiteit, een troef voor uw bedrijf!

BiodiversiTree is een online tool (www.biodiversitree.be) die bedrijven in staat stelt om concrete actie te ondernemen ten gunste van de biodiversiteit. BiodiversiTree begeleidt zijn gebruikers doorheen 4 actiegebieden: terreinen, infrastructuur, aankoopbeleid en processen. De voorgestelde acties zijn dan gericht op ...
Meer weten
bouw van multi-units voor dienstenbedrijf sociale economie gent

Bouw van multi-units voor dienstenbedrijf sociale economie gent

In 2016 richtte het Dienstenbedrijf Sociale economie (DBSE) de Foodsavers Gent op. Een regionaal distributieplatform voor het ophalen, controleren, registreren en verdelen van voedseloverschotten uit de retail en veilingen voor organisaties die mensen in armoede helpen. Foodsavers Gent is ingebed ...
Meer weten

Provinciehuis Boeverbos: plaatsen van een groendak

Het parabolisch dak van het bestuursgebouw van Provinciehuis Boeverbos is bedekt met een ecologisch lichtgewicht groendak. De Provincie West-Vlaanderen toont hiermee de ambitie om het eigen patrimonium duurzaam te maken en tevens de klimaatdoelstellingen na te streven. Het gaat om ...
Meer weten

Label diervriendelijke gemeente

Het label “diervriendelijke gemeente” van de provincie Vlaams-Brabant is in Vlaanderen – en bij uitbreiding in België – een uniek instrument dat lokale overheden bij de hand neemt en structuur biedt voor het nemen van preventieve, corrigerende en zorgende maatregelen. ...
Meer weten
Fit

FIT@lrh – samen werken aan een gezonde levensstijl

De politie Limburg Regio Hoofdstad wil haar werknemers aanzetten tot een gezonde levensstijl, gesteund op vier pijlers: voldoende beweging mentale gezondheid gezonde voeding stoppen met roken Een werkgroep komt maandelijks samen om het gezondheidsbeleid uit te werken, nieuwe initiatieven te ...
Meer weten
La responsabilité sociétale du SPW

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de SPW

Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een benadering die erop gericht is de economische, sociale en milieugevolgen van de eigen activiteiten beter te beheersen, met name voor de stakeholders. Door middel van een permanent verbeteringsproces is het de bedoeling om sociale, ecologische en ...
Meer weten

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de SPW

Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een benadering die erop gericht is de economische, sociale en milieugevolgen van de eigen activiteiten beter te beheersen, met name voor de stakeholders. Door middel van een permanent verbeteringsproces is het de bedoeling om sociale, ecologische en ...
Meer weten

Lichtplan 4.0 : Waalse autowegen gaan de toekomst in

SOFICO en de Waalse overheidsdienst SPW zullen het Lichtplan 4.0 in de komende 20 jaar implementeren. Dit plan heeft tot doel het verlichtingssysteem van het hele Waalse autowegennet te renoveren door ten volle gebruik te maken van de toekomstige technologieën. ...
Meer weten
"Verven op waterbasis” voor wegmarkering

“Verven op waterbasis” voor wegmarkering

De kandidatuur betreft de opdracht met betrekking tot het onderhoudscontract voor SOFICO van de wegmarkeringen in het wegendistrict van Marche-en-Famenne. De verplichting om verven op waterbasis te gebruiken in het kader van een onderhoudscontract voor wegmarkeringen is nog niet in ...
Meer weten
Projet_GOUJONS_Anderlecht

GOUJONS – Huisvesting en CSSI (geïntegreerd gezondheids- en sociaal centrum)

Dit project wil een gebouw bieden dat zich gemakkelijk kan aanpassen aan nieuwe toepassingen die in de loop van de tijd kunnen ontstaan. Om deze reden is gekozen voor een constructief systeem met behulp van bundelkolommen en een lichte scheidingswand ...
Meer weten

Invoeren rapportage duurzame ontwikkeling

Om haar rapportage over duurzame ontwikkeling op te zetten, heeft de IDELUX groep van intercommunales haar jaarlijkse activiteitenverslag gestructureerd op basis van de rapportagestandaarden van het “Global Reporting Initiative” (GRI). De GRI is de wereldwijd gebruikte extra-financiële rapportagestandaard, die een ...
Meer weten
Second_Serve_2020

Second-serve

Een 2de handswebwinkel met sportkleding en –schoenen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren via een webwinkel met gratis sportkleding/- schoenen, om ook deze jongeren aan het sporten te brengen. Voor zover geweten zijn we de eerste gemeente in België die op deze ...
Meer weten

De jury van de categorie Corporate Responsibility

Dina Iosifidis

Lauranne Collin

Sophie Czerwonogora

Paul-Marie Empain

Kandidaten voor de categorie Urban Development, Infrastructure & Mobility

Fietstelmeters

Fietstelmeter

Het fietstelmeterproject heeft als doel om de Herzeelse jeugd te motiveren om zich met de fiets te verplaatsen.Dit project bestaat erin dat we de fietsen van de leerlingen van de twee Herzeelse middelbare scholen uitrusten met een RFID chip. Deze ...
Meer weten
Spits

SPITS – Je weg naar het werk

Om de huidige ontwikkelingen maximaal te steunen en om toekomstige uitbreidingen of projecten niet te hypothekeren is een toekomstgericht mobiliteitsbeleid noodzakelijk. Daarom werd Spits in het leven geroepen. Spits is een initiatief van de Stad Gent, uitgevoerd door een consortium ...
Meer weten
Tramlijn 9

Tram 9 & Spiegelplein

De nieuwe tramlijn 9 verbindt het centrum van de stad Brussel met het noorden van het Brussels Gewest tot aan de Heizel via het UZ Brussel. Ze kruist verschillende wijken. De tramlijn is de hefboom geworden voor het opwaarderen van ...
Meer weten
Heraanleg Frans de schutterlaan

Heraanleg Frans De Schutterlaan

In een samenwerking tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en het lokaal bestuur van Boom werd besloten om de Frans De Schutterlaan aan te pakken. Het was de keuze van het gemeentebestuur om de bushaltes iets verder uit het centrum ...
Meer weten
Busje Stop Zo

Busje Stop Zo

SPIE Belgium heeft een display ontwikkeld voor reizigers van het openbaar vervoer. Dit is een display voor alle reizigers, ook voor de meer hulpbehoevenden, namelijk de blinde of slechtziende mensen. Deze display met dezelfde faciliteiten voor slechtziende, kan natuurlijk ook ...
Meer weten
Brussels Cruise Terminal ©Alexandre Van Battel_Supp06

Brussels Cruise Terminal

Ontwikkeling van een passagiersterminal en bijbehorende functies, opwaardering van de "Meudon" paviljoenen als onderdeel van een project voor toeristische dienstverlening en totstandbrenging van een verbinding tussen de dorpskern van Neder-Over-Heembeek  en het kanaal. Het programma en de site worden gekenmerkt ...
Meer weten
Place-Ferrdinand-Cocq-Ixelles

Elsensesteenweg en Fernand Cocqplein

Dit project verleent het hart van Elsene een nieuwe jeugd. Het Fernand Cocqplein werd herdacht en hertekend. De Elsensesteenweg is overdag voorbehouden voor voetgangers en bussen en is op één niveau aangelegd. Dit project betekent een stap voorwaarts in de ...
Meer weten
Shenhengplein_CadixPlein

Schengenplein, Antwerpen

In juni 2017 opende het oostelijke deel van een volledig nieuw groen wijkplein in de Cadixwijk in Antwerpen: het Schengenplein. Het groene plein ligt op de voormalige parking van het vroegere douanegebouw en is autovrij. Het kruist de Kattendijkdok-Oostkaai waar ...
Meer weten

CityCampus

Het CityCampus-programma omvat de herontwikkeling van de voormalige Gryson-site, opdat er opnieuw activiteiten, maar ook woon- en werkgelegenheid op de site zouden komen: een kmo-park met industriële ateliers, woongedeelte telt 65 à 80 passieve sociale woningen en ook passieve studentenwoningen. ...
Meer weten
vandergooten_citydev.brussels-Vandergoten©-R2D2

Vandergoten

Bouw van 55 geconventioneerde koopwoningen, een fietspunt en ruimte voor vrije beroepen op de site van de Vandergoten-magazijnen, in de Emile Bockstaellaan 314 A, te 1020 Brussel. Het hele gebouw zal uiteindelijk als passief worden gecertificeerd, waarbij 30% van de ...
Meer weten
Kort parkeren

Parkeer kort en vlot, maar let op de aftelklok!

Net zoals de rest van Vlaanderen heeft ook de gemeente Bonheiden te maken met een verhoogde parkeerdruk. Er werd een voorstel uitgewerkt om in het centrum van Bonheiden een systeem van kort parkeren in te voeren. Deze toepassing zorgt voor ...
Meer weten
réalisation d’un chaînon manquant de transport en wallonie: contournement autoroutier de couvin (e420/n5)

Realisatie van een missing link in wallonië : rondweg om couvin (e420/n5)

Dankzij de aanleg van de bypass van Couvin wordt de N5 een echte economische slagader die bedrijven in staat stelt zich verder te ontwikkelen en banen te creëren. Deze nieuwe verbinding is dus een reële investering voor de toekomst. Deze ...
Meer weten
Tramlijn 8, Sint-Lambrechts-Woluwe

Tram 8 – Woluwelaan

Het project behelst de heraanleg van de Woluwelaan en de integratie van de tramsporen voor de verlenging van de tramlijn 8 (vroeger 94) komende van de Tervurenlaan tot zijn terminus aan het metrostation Roodebeek. Naast het integreren van deze nieuwe ...
Meer weten
gemeentelijke kunstencentrum

Gemeentelijk Kunstencentrum Aalter

Het gemeentebestuur van Aalter organiseert de dienstverlening dichtbij haar klanten. In het gemeentelijk kunstencentrum vloeien de academie voor muziek-woord-dans, de academie voor beeldende kunst, de bibliotheek, het toeristisch en cultureel centrum naadloos in elkaar; ze vormen samen een organisch geheel ...
Meer weten

Park and Ride Gebouwen

De stad Antwerpen wil mobiliteit een meer duurzame plaats geven in de stad en de wijdere regio. De uitbouw van een aantal Park + Ride gebouwen is hier een cruciaal onderdeel van. Naast een verbetering van de mobiliteit wil de ...
Meer weten
Jourdanplein

Jourdanplein

Het Jourdanplein, een van de meest emblematische plaatsen van Brussel, kreeg een volledig nieuw gezicht: een gedeeltelijke voetgangerszone. Het project maakt het plein uitnodigender voor bezoekers, markten en volksfeesten. De heraanleg van het Jourdanplein was de gelegenheid om een beter ...
Meer weten
Bouwen van een stuwsluiscomplex in de stad harelbeke

Bouwen van een stuwsluiscomplex

De Leiewerken in Harelbeke (2015-2020) maken deel uit van het Europees gesubsidieerd binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. Met de realisatie van dit project wil de Vlaamse overheid van de binnenvaart een nog sterker alternatief maken voor het goederenvervoer op de weg. ...
Meer weten
Riothermie made by VIVAQUA

Riothermie made by VIVAQUA

Verwarming en koeling via de riolen in Brussel dankzij de innovatie van VIVAQUA. Het terugwinnen van thermische energie uit de riolen is een milieuvriendelijk proces dat zijn plaats zal hebben in de stedelijke ontwikkeling van morgen. De temperatuur van het ...
Meer weten
copyright provincie Antwerpen I XDGA

Transparantie en duurzaamheid in provinciehuis Antwerpen

copyright Provincie Antwerpen I XDGA Aan de Koningin Elisabethlei in Antwerpen is op 8 november 2019 de nieuwe provincietoren en het congresgebouw ingehuldigd. Het provinciehuis is compact, goed geïsoleerd en luchtdicht. Plaats en tijd-ongebonden, resultaatgericht digitaal werken is het nieuwe ...
Meer weten

Mobiliteitshub Mechelen

Het project ‘Mobiliteitshub Mechelen’ kadert in de opdracht ‘Eandistip Mechelen - Perceel 1 - Verkoop van de percelen Eandistip en het Rode Kruisplein te Mechelen met bouwverplichting’. Mechelen transformeert de Keerdoksite aan het Rode-Kruisplein tot een nieuwe stadswijk. De Stad ...
Meer weten
Pavillon belge

Belgisch paviljoen voor de Wereldtentoonstelling van Dubai in 2020

Tijdens de komende Wereldtentoonstelling van 2020 in Dubai (dinsdag 20 okt. 2020 - zaterdag 10 apr. 2021) zal België zijn technologische bekwaamheid in “Connecting minds, Creating the future”, het hoofdthema van de tentoonstelling, aan de wereld tonen. Het leidmotief van ...
Meer weten
commune de hastiere

Grindcementmortel Rocstyle die MANUEEL wordt aangebracht : « Created to last »

Dit is hydraulische grindcementmortel die rechtstreeks met de hand wordt aangebracht op een asfaltoppervlak dat vrij is van beschadiging. Het wordt op een aan de gewenste vorm aangepast raster gegoten. Na eventuele kleuring en oppervlaktebehandeling, kan met de mortelpasta elk ...
Meer weten
PEREX

Perex 4.0 : naar een optimaal beheer van de mobiliteitsinfrastructuur in wallonië

Het Centre PEREX, gelegen in de buurt van de verkeerswisselaar van Daussoulx, is een emblematische plaats in het Waalse landschap. In februari 2017 heeft de Waalse regering, met het oog op de grote uitdagingen op het gebied van mobiliteit en ...
Meer weten
Projet_GOUJONS_Anderlecht

GOUJONS – Huisvesting en CSSI (geïntegreerd gezondheids- en sociaal centrum)

Dit project wil een gebouw bieden dat zich gemakkelijk kan aanpassen aan nieuwe toepassingen die in de loop van de tijd kunnen ontstaan. Om deze reden is gekozen voor een constructief systeem met behulp van bundelkolommen en een lichte scheidingswand ...
Meer weten
Dorpsbrug ingelmunster

Dorpsbrug Ingelmunster

De oude Dorpsbrug in Ingelmunster stond lang op de lijst van de prioritaire kunstwerken wegens haar slechte staat. Bovendien was deze brug de laagste op het kanaal Roeselare-Leie en hiermee verhinderde ze de toegang voor schepen met een groter laadvermogen. ...
Meer weten
Politiehuis©Politie-Limburg-Regio-Hoofdstad

Het politiehuis van de toekomst op een geïntegreerde veiligheidssite

De lokale politie, de brandweer en verschillende diensten van de federale politie in Hasselt, waren op zoek naar een nieuw onderkomen. Vanuit deze behoefte ontstond een aantal jaren geleden het idee om alle veiligheidsdiensten te centraliseren op een ware ‘veiligheidscampus’ ...
Meer weten
Bonnevie

PTA148 BONNEVIE

In kader van het wijkcontract Cinema Bellevue werd een wedstrijd gelanceerd voor de bouw van een kinderdagverblijf, lokalen voor buitenschoolse opvang en de heraanleg van het aangrenzende park. Het gebouw bestaat uit 2 delen : een uiterst flexibel gedeelte op ...
Meer weten
Bouw van een nieuw stadhuis, verbouwing & uitbreiding bibliotheek, publieke ruimte en private (woon-) ontwikkeling, gekoppeld aan de heraanleg van de markt en aanpalende straten

Bouw van een nieuw stadhuis, verbouwing & uitbreiding bibliotheek, publieke ruimte en private (woon-) ontwikkeling, gekoppeld aan de heraanleg van de markt en aanpalende straten

In het stadscentrum van Beringen is, door de verhuis van 4 scholen naar het grootste Vlaamse scholenbouwproject campus Bogaersveld, de unieke kans ontstaan om bijna 5 hectare een nieuwe invulling te geven. De Stad Beringen heeft hierin het voortouw genomen ...
Meer weten
Tivoli-Green-city

Tivoli Green City, Brussel

Tivoli GreenCity streeft ernaar om een harmonieuze verbinding te creëren tussen de bestaande, dichte woonwijk in Laken en de industriezone van de Haven van Brussel, door de herclassificatie van een stedelijke braakliggende site gelegen te midden van deze twee entiteiten. ...
Meer weten
Mexico

Mexico

Bouw van een pand met 3 passieve sociale woningen en aanleg van een pocketpark in het centrum van Molenbeek, in het kader van een wijkcontract. In eerste instantie was sprake van een woestenij en een boom die gedoemd was tot ...
Meer weten
stadpark De Motten in Tongeren

Stadpark ‘De Motten’ in Tongeren

Tongeren koos ervoor om de rivier de Jeker open te leggen en het nieuwe stadspark De Motten om te vormen tot een ontmoetingsplaats met ruimte voor recreatie en sport. De promenade en de parkings zijn een blikvanger waarbij gezocht werd ...
Meer weten

De jury van de categorie Urban Development, Infrastructure & Mobility

Pascale Hardy

Filip Van Der Linden

Thierry Wantes

Kandidaten voor de categorie Technology

Leerkrachten op de schoolbanken met VR

Leerkrachten op de schoolbanken met VR !

Om het hokjes denken te doorbreken binnen het onderwijs en tegelijk drempelverlagend zijn naar de werkvloer, gaat dit project de leerkrachten proactief opleiden zodat zij voldoende voorbereid zijn op veranderingen en innovaties voordat ze hun leerlingen de arbeidsmarkt laten betreden. ...
Meer weten

Applicatie ITINIRIS – Famiris

Dankzij een doorgedreven informatisering is het publieke Brusselse kinderbijslagfonds Famiris erin geslaagd om de hervorming van de Brusselse kinderbijslag voor de Brusselse gezinnen tot een succesverhaal te maken. Het Brusselse systeem impliceert immers dat er voor elk gezin vanaf januari ...
Meer weten

Denk Eens H – Herzele

Het participatieplatform Denk eens H is een initiatief van lokaal bestuur Herzele dat wordt ingezet voor om de Herzeelse inwoners te laten participeren en inspraak in het beleid te bevorderen. Op de homepagina van de participatieplatform zien de inwoners projecten ...
Meer weten
My e-box

My eBox

E-box stelt openbare instellingen in staat om elektronische persoonlijk geadresseerde berichten op een veilige manier naar burgers te sturen. Bijvoorbeeld: fiscale gegevens, pensioeninformatie, sociale zekerheid, … E-box centraliseert alle officiële communicatie tussen Belgische inwoners en overheidsinstellingen in één beveiligde elektronische ...
Meer weten
Augmented Routes

Augmented Routes

Augmented Routes is een innovatief platform voor interactieve storytelling rond geografische routes of locaties. Augmented Routes is een mobiele applicatie dat Augmented Reality, Virtual Reality, 360 virtual tours, foto, video, audio of tekst combineert en concentreert rond een route of ...
Meer weten
crossborder security & safety

Crossborder Traffic Enforcement – Verkeersveiligheid

Het project Crossborder is gestart vanuit een Europese richtlijn die de uitwisseling van informatie en de handhaving van sancties voor verkeersovertredingen wil vergemakkelijken over de landsgrenzen heen. De federale overheid heeft concrete stappen gezet om deze Europese richtlijn uit te ...
Meer weten

Sociale Woningen in Houtbouw

Voor het sociaal huisvestigingsproject in de Menslievendheidsstraat in Brussel werd gekozen voor een prefab houtconstructie als bouwprincipe om de impact op het milieu te beperken als uitgangspunt. Vanwege de minimale terreinoppervlakte wordt er zoveel mogelijk ingespeeld op potentiële sociale interactie, ...
Meer weten
AGREA

Kaartportaal voor een optimaal beheer van de gemeentenetten

Sinds 2018 biedt INASEP (Intercommunale Namuroise de Services Publics) haar partnergemeenten via het dienstenpakket “AGREA” hulp bij een optimaal beheer van hun netten. Het doel is om de gemeenten te helpen bij het patrimoniaal beheer van de netten. Het gaat ...
Meer weten
Technosphere

Technosphère

La  Technosphère : nieuwe technologieën, en met name de virtuele realiteit, in dienst van de oriëntatie op de wetenschappelijke en technologische beroepen van morgen. Het doel van het project is het bevorderen van wetenschappelijke en technologische opleidingen in het hoger ...
Meer weten

Rauter

Langs de Bergensesteenweg wordt een kantoorgebouw van 4 bouwlagen opgetrokken, met op de gelijkvloerse verdieping een sociaal restaurant. Op de 3 bovenliggende verdiepingen bevinden zich de nieuwe kantoren van de Anderlechtse Haard die, vanwege hun flexibiliteit, naar de noden van ...
Meer weten
Busje Stop Zo

Busje Stop Zo

SPIE Belgium heeft een display ontwikkeld voor reizigers van het openbaar vervoer. Dit is een display voor alle reizigers, ook voor de meer hulpbehoevenden, namelijk de blinde of slechtziende mensen. Deze display met dezelfde faciliteiten voor slechtziende, kan natuurlijk ook ...
Meer weten
Museum of Things for People

Museum of Things for People

Museum of Things for People (MOTFP) is een City of Things innovatietraject binnen de oproep van VLAIO in 2018. De oproep had als doel elke Vlaamse stad of gemeente slim te maken, waarbij de focus vooral ligt op mogelijkheden van ...
Meer weten

Mobiele applicatie TEC

In 2016 heeft de TEC de ontwikkeling van een mobiele applicatie centraal gesteld in zijn nieuwe digitale strategie. Er kwam heel wat denkwerk aan te pas om de relevantie van de functionaliteiten te garanderen en om reële waarde te creëren ...
Meer weten
Lokale Besturen 365

Lokale besturen 365

16 besturen hebben besloten om samen de generieke componenten uit de VlaVirGem architectuur te ontwikkelen. In dit deel van de informatiearchitectuur, voorheen ook wel de Midoffice genoemd, is de volledige set aan generieke componenten voor de dienstverlening gedefinieerd. Denk daarbij ...
Meer weten
Virtueel loket

Virtueel Loket

In het virtueel loket worden aangiftes en klachten virtueel afgehandeld. De burger neemt plaats in een lokaal met een driedimensionaal scherm en wordt live geholpen door een inspecteur die zich in een ander politiekantoor bevindt. Zo kunnen meerdere virtuele loketten ...
Meer weten
Lokale besluiten als gelinkte open data

Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data

In het project Lokale Besluiten als Gelinkte (Open) Data creëerde het Agentschap Binnenlands Bestuur samen met lokale besturen een nieuw ecosysteem om gegevens te delen tussen overheden en (private) hergebruikers van deze data. Aan de hand van internettechnologie, Linked data, ...
Meer weten
Only once evenementeninformatie voor de Stad en de hulpdiensten

Only once evenementeninformatie voor de Stad en de hulpdiensten

Stad Roeselare is uitgebouwd tot één grote service organisatie. Doel is zorgen voor een goede en efficiënte dienstverlening, waarbij de klant enkel gegevens aanreikt waar we nog geen kennis van hebben. Organisatoren van evenementen vinden het steeds moeilijker om evenementen ...
Meer weten
L'agilite de l'AVIQ

Behendigheid bij AVIQ: HR-data-analyse ten behoeve van de kwaliteit!

Behendig zijn bij AVIQ betekent gebruik maken van de nieuwste technologieën om de HR-ontwikkelingsstrategie te optimaliseren. Het project voor analyse van HR-data had van meet af aan tot doel de transparantie en de real-time beschikbaarheid van gegevens te garanderen die ...
Meer weten
kermis

Merke – Systeem voor het beheer van markten en kermissen

Bruges souhaitait un système qui faciliterait la gestion des marchés et des foires. C'est pourquoi Merke a été développé, un système de gestion des marchés et des foires en Belgique. Avec le système, le gestionnaire des places a une vue ...
Meer weten
digitalissering in de zorg

Digitalisering in de zorgsector

De implementatie bij AZ Maria Middelares (AZMM) van haar gecombineerde FM-software en Smart Building aanbod om het ruimtegebruik en de schoonmaakdiensten in het ziekenhuis te stroomlijnen en te innoveren. Dit gebeurd in 3 stappen Digitale work assistent:  gedigitaliseerde planning en ...
Meer weten

De jury van de categorie Technology

David Bellet

Nicolas de Briey

Jean Philippe Letellier

Thierry Demoor_

Thierry de Moor

Kandidaten voor de categorie Heritage & Architecture

Hangar K

Hangar K

Het project omvat de volledige renovatie en herbestemming van een oude NMBS-loods naar een incubator, jeugdcentrum en ruimte voor urban sports. De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt 4200m2. Een deel is ingericht als incubator ...
Meer weten
Zen Factory

Zen Factory

De voormalige wolfabriek van Lot wordt omgebouwd tot een aantrekkelijk nieuwbouwproject: Zen Factory. Het historische poortgebouw, de oude fabriekshal en de imposante centrale schoorsteen van de voormalige wolfabriek van Lot vormen het kloppende hart van ...
Meer weten

Scholen van Morgen Kortrijk

De vernieuwing van scholencampus Kaai van het Guldensporencollege en de Sint-Amands Basisschool in Kortrijk kadert binnen het DBFM-programma Scholen van Morgen. Op de Campus Plein, ten zuiden van de Leie, werd een vleugel van het ...
Meer weten
Sint Karelsmolen

Sint-Karelsmolen

De Sint-Karelsmolen is een stenen windmolen, een grondzeiler met een watervijzel uit de periode 1814 – 1820. Omwille van dit uniek historisch gegeven werd beslist de Sint Karelsmolen niet alleen bouwfysisch (erbarmelijke vervallen staat) maar ...
Meer weten
Z33 - Vleugel 19

Z33 Vleugel 19

Het gebouw past tussen het Jenevermuseum en de historische begijnhofsite. De sobere maar bijzondere buitenkant van ruitvormige bakstenen sluit aan bij de baksteenarchitectuur van zowel het bestaande tentoonstellingsgebouw Vleugel 58 als het aangrenzende begijnhof. Het ...
Meer weten
Eglise saint-servais©Marie-FrançoisePlissart

Eglise Saint-Servais

Het doel van de restauratie was om op behoudende wijze en spaarzaam in te grijpen, teneinde het voortbestaan van de kerk te waarborgen en het door de opdrachtgever vastgestelde budget te respecteren.Volgende drie punten, in ...
Meer weten
Campus POV

Campus pov

Het gaat om een herbestemming van een oude kazernesite tot een volledig opleidingscentrum en een simulatiehuis voor de veiligheidsdiensten van West-Vlaanderen. De grote uitdaging was om het gewenste bouwprogramma in te passen met respect voor ...
Meer weten
restauration de la facade d'honneur

Restauratie van de gevel van het college van de Abbaye de Bonne-Espérance

De Abdij Notre-Dame de Bonne-Espérance ligt midden het Henegouwse platteland, op slechts enkele kilometers van Binche (Mons-La Louvière-Charleroi), in het rustige dorpje Vellereille-les-Brayeux. Momenteel omvat het complex een lagere en een middelbare school, en een ...
Meer weten
Duanoloods Essen

Douaneloods Essen

De douaneloods op de grens tussen België en Nederland imponeert door zijn omvang. Het gebouw uit 1902 werd decennialang gebruikt om goederen over te laden die per trein de grens overstaken. Door het openstellen van ...
Meer weten
Sintniklaas kerk

Heropbouw en herbestemming Sint-Niklaaskerk Westkapelle

Naar aanleiding van de verwoestende brand op 26 maart 2013, die de kerk van Westkapelle als ruïne achterliet, wordt gezocht naar een manier om Westkapelle en haar Sint-Niklaaskerk opnieuw met elkaar te verenigen. Het ontwerp ...
Meer weten
Schuddebeurze-(c)-Carole-Ampe

Natuurinrichting Schuddebeurze

Met het natuurinrichtingsproject Schuddebeurze beoogt de Vlaamse overheid het grootschalige herstel van de ontkalkte duinen ten zuiden van Lombardsijde en Westende. Daarnaast wil het project de bunkersite Bamburg uit de Tweede Wereldoorlog, die in het ...
Meer weten
Dossier Rabelais_Ixelles

Rabelais

De ambitie van het nieuwe project, dat de neoklassieke architectuur van het voormalige Athénée Rabelais in de verf zet, is om in te spelen op de wens om een hedendaagse schoolpedagogie te integreren en tegelijkertijd ...
Meer weten
Projet BOMEL

Bomel

De voormalige slachthuizen van Bomel vormen zowel een uitdaging voor de toekomst als een rijk historisch erfgoed. De architecturale keuzes die tijdens de uitwerking van het project werden gemaakt, maar ook de verschillende materialen en ...
Meer weten
Thorpark

THOR – Park Genk

Op de voormalige mijnsite in Waterschei, die beetje bij beetje wordt omgetoverd tot het Thor Park. Thorpark, een herbestemmingsproject van de stad Genk, wordt namelijk omgevormd tot hotspot voor technologie, energie en innovatie. Dit volgens ...
Meer weten
Gruuthusemuseum Brugge_KarinBorghouts

Gruuthusemuseum

Gruuthuse is een stadspaleis én een museum. Als monument is het zelf een object van het museum dat het herbergt. Gruuthuse-Monument en Gruuthuse-Museum: twee gezichten van één beleving, met Brugge als kernthema. Het project voor ...
Meer weten
Chapelle Notre Dame de Covis

Wederopbouw van de kapel van Covis

Door een ongelukkig voorval werd de oude kapel van Notre-Dame de Covis vernield door een omgevallen, eeuwenoude eik die naast het gebouw stond. Na deze vernieling verwierf de gemeente Profondeville een klein stuk grond op ...
Meer weten
de roende kortemark

De roende kortemark

De eerste vraag die zich stelde bij het voorontwerp van ‘De Roende’ was de keuze tussen verbouwing van het bestaande woon-zorgcentrum of een nieuwbouw als laatste & verbindende schakel op de zorgsite. Na een eerste ...
Meer weten
ABSCIS_oudenaarde_(c)jeroenverrecht_web

Heraanleg Markt Oudenaarde

De stad Oudenaarde wil van haar stadscentrum en aangename ontmoetingsruimte maken. De centraal gelegen Markt vervulde eeuwenlang een pleinfunctie, maar deze was de laatste jaren wat op de achtergrond geraakt, en de Markt was nog ...
Meer weten
Bokrijk

Openluchtmuseum Bokrijk

Het Openluchtmuseum Bokrijk herbergt een unieke verzameling historische gebouwen met huisraad en bijhorend alaam, afkomstig uit verschillende Vlaamse regio’s en tijdsperiodes. De laatste jaren werden verschillende historische molens en gebouwen in Bokrijk gerenoveerd. Door de ...
Meer weten
BALENMAGAZIJN GENT

Balenmagazijn Gent

De herontwikkeling van de UCO-site, een voormalige grootschalige textielfabriek, biedt ruimte voor sociale economie in de stad en start met de herbestemming van een magazijn dat voorheen gebruikt werd voor de opslag van balen katoen. ...
Meer weten
Pavillon belge

Belgisch paviljoen voor de Wereldtentoonstelling van Dubai in 2020

Tijdens de komende Wereldtentoonstelling van 2020 in Dubai (dinsdag 20 okt. 2020 - zaterdag 10 apr. 2021) zal België zijn technologische bekwaamheid in “Connecting minds, Creating the future”, het hoofdthema van de tentoonstelling, aan de ...
Meer weten
Sint EligidusKerk

Renovatie en herbestemming van de Sint-Jan Baptist en Sint-Eligiuskerk te Anzegem

De Sint-Jan Baptist en Sint-Eligiuskerk maakt al sinds mensenheugenis deel uit van Anzegem en werd een tijdje terug getroffen door een zware brand. Het ontwerp slaagt er in om de uniforme uitstraling van de originele ...
Meer weten
ProvincieHuis Antwerpen

Provinciehuis Antwerpen

Bij de renovatie van het Antwerpse Provinciehuis wordt de bestaande toren volledig verwijderd, met uitzondering van één enkel horizontaal paviljoenvolume met twee auditoria dat als sluitsteen dient voor het ontwerp van de nieuwbouw. De bestaande, ...
Meer weten

De jury van de categorie Heritage & Architecture

Corinne Roger

Sara Vermeulen

Paul Mordan

Kandidaten voor de categorie Security & Safety

SRT op motorfiets

Snelle responsteam op de motorfiets

Per motorfiets worden 2 politiemensen in functiekledij en met aangepaste bewapening voorzien. Dankzij de motorfiets zijn deze ploegen uiterst snel en mobiel, ongeacht permanente of tijdelijke infrastructurele maatregelen ter preventie van ‘vehicle attacks’ op drukke ...
Meer weten

Applicatie ITINIRIS – Famiris

Dankzij een doorgedreven informatisering is het publieke Brusselse kinderbijslagfonds Famiris erin geslaagd om de hervorming van de Brusselse kinderbijslag voor de Brusselse gezinnen tot een succesverhaal te maken. Het Brusselse systeem impliceert immers dat er ...
Meer weten
Palais-de-Justice-c_Marie-Françoise-Plissart

Beveiliging van de deuren van het Justitiepaleis

Het project bestaat uit het herstructureren en beveiligen van de ingangen op het Poelaertplein en langs de Wolstraat. Het doel was om de verschillende gebruikersstromen van het Justitiepaleis (magistraten, bezoekers, personeel, bezorgers enz.) te scheiden ...
Meer weten
crossborder security & safety

Crossborder Traffic Enforcement – Verkeersveiligheid

Het project Crossborder is gestart vanuit een Europese richtlijn die de uitwisseling van informatie en de handhaving van sancties voor verkeersovertredingen wil vergemakkelijken over de landsgrenzen heen. De federale overheid heeft concrete stappen gezet om ...
Meer weten

Brandweerkazerne West en Oost Brussels Airport

De luchthavenhaven van Zaventem heeft sinds kort twee gloednieuwe brandweerkazernes om de veiligheid op de luchthaven te garanderen. Het plan voor de inplanting van deze kazernes hield rekening met de directe bereikbaarheid van de start- ...
Meer weten

Burgers beschermen tegen phishing

Phishing blijft het belangrijkste cybersecurityprobleem dat Belgische burgers treft. Door de bescherming van de Belgische bevolking tegen phishing te verbeteren, slaan we drie vliegen in één klap. Hoe meer berichten we ontvangen op suspect@safeonweb.be, hoe ...
Meer weten
Slim videomanagement

Slim videomanagement in evolutie

Politie Limburg werkt een moderne meldkamer uit deze is flexibel en voorziet ruimte voor technologische vooruitgang. Innovaties spreken tot de verbeelding en enthousiasmeren, maar de uitdaging om ze succesvol en efficiënt in een organisatie te ...
Meer weten
dynamische explosievenhond

Dynamische explosievenhond

Het doel van het project was het uitwerken van een pilootproject voor een dynamische explosievenhond. Met andere woorden: een hond die explosieven op personen in de massa Naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart ...
Meer weten

De jury van de categorie Security & Safety

Sylvie Vandevelde

Wym Hardyns

Filip Smeets

Sponsors

Neem contact op om onze sponsoroplossingen te ontdekken!

Main Partner

Partners

Deelname aan de gala-avond

PUBLIEKE SECTOR

€ 250 excl. BTW

 • INDIVIDUELE DEELNAME

PRIVÉ SECTOR

€ 400 excl. BTW

 • INDIVIDUELE DEELNAME

KANDIDAAT

€ 250 excl. BTW

 • INDIVIDUELE DEELNAME

PUBLIEKE SECTOR

€ 2000 excl. BTW

 • PRIJS PER TAFEL
  (10 personen)

PRIVÉ SECTOR

€ 3500 excl. BTW

 • PRIJS PER TAFEL
  (10 personen)

KANDIDAAT

€ 2000 excl. BTW

 • PRIJS PER TAFEL
  (10 personen)

Inschrijving voor de gala-avond van de Publica Awards

Inscription Publica 2020 nl

Share This