Natuurinrichting Schuddebeurze

Met het natuurinrichtingsproject Schuddebeurze beoogt de Vlaamse overheid het grootschalige herstel van de ontkalkte duinen ten zuiden van Lombardsijde en Westende. Daarnaast wil het project de bunkersite Bamburg uit de Tweede Wereldoorlog, die in het natuurgebied ligt, opwaarderen en zichtbaarder maken.

Het project omvat

  • de realisatie van een uitkijkplatform met trap op de commandobunker van waaruit de volledige site kan worden overzien;
  • de inrichting van een toegangszone met info- en rustpunt;
  • de inrichting van één bunker als verblijf voor vleermuizen;
  • een reeks consolidatiemaatregelen aan de bunkers.

Het platform, dat in een beschermd natuurreservaat ligt, zal vrij toegankelijk zijn vanaf een publiek wandelpad. In de toegangszone wordt de bestaande begroeiing, nl. duingrasland, maximaal behouden. Hier wordt een bank met eikenhouten zitting geïnstalleerd samen met drie frames om fietsen te stallen en een infobord. Deze elementen worden net zoals het platform en de trap uitgevoerd in zwartgelakt staal.

Indiener: ABICON NV, Vlaamse Landmaatschappij Regio West, Interreg France-Wallonie-Vlaanderen

Schuddebeurze-(c)-Carole-Ampe
Share This