Heritage_Archi_2020_NL

Pavillon belge

Belgisch paviljoen voor de Wereldtentoonstelling van Dubai in 2020

Tijdens de komende Wereldtentoonstelling van 2020 in Dubai (dinsdag 20 okt. 2020 – zaterdag 10 apr. 2021) zal België zijn technologische bekwaamheid in “Connecting minds, Creating the future”, het hoofdthema van de tentoonstelling, aan de wereld tonen. Het leidmotief van het Belgisch paviljoen, de “Groene Boog”, is het katalyseren van architectuur, structuur, energie, landschap en …

Belgisch paviljoen voor de Wereldtentoonstelling van Dubai in 2020 Read More »

ProvincieHuis Antwerpen

Provinciehuis Antwerpen

Bij de renovatie van het Antwerpse Provinciehuis wordt de bestaande toren volledig verwijderd, met uitzondering van één enkel horizontaal paviljoenvolume met twee auditoria dat als sluitsteen dient voor het ontwerp van de nieuwbouw. De bestaande, fragmentarische tuinen worden samengevoegd tot één geheel en een aantrekkelijk publiek kader voor de openbare instelling. Terwijl de breedte en …

Provinciehuis Antwerpen Read More »

Schuddebeurze-(c)-Carole-Ampe

Natuurinrichting Schuddebeurze

Met het natuurinrichtingsproject Schuddebeurze beoogt de Vlaamse overheid het grootschalige herstel van de ontkalkte duinen ten zuiden van Lombardsijde en Westende. Daarnaast wil het project de bunkersite Bamburg uit de Tweede Wereldoorlog, die in het natuurgebied ligt, opwaarderen en zichtbaarder maken. Het project omvat de realisatie van een uitkijkplatform met trap op de commandobunker van …

Natuurinrichting Schuddebeurze Read More »

Sint EligidusKerk

Renovatie en herbestemming van de Sint-Jan Baptist en Sint-Eligiuskerk te Anzegem

De Sint-Jan Baptist en Sint-Eligiuskerk maakt al sinds mensenheugenis deel uit van Anzegem en werd een tijdje terug getroffen door een zware brand. Het ontwerp slaagt er in om de uniforme uitstraling van de originele kerk te vrijwaren en als een meerwaarde in te zetten voor de nieuwe kerk én voor het gemeentehuis. Zowel de …

Renovatie en herbestemming van de Sint-Jan Baptist en Sint-Eligiuskerk te Anzegem Read More »

Z33 - Vleugel 19

Z33 Vleugel 19

Het gebouw past tussen het Jenevermuseum en de historische begijnhofsite. De sobere maar bijzondere buitenkant van ruitvormige bakstenen sluit aan bij de baksteenarchitectuur van zowel het bestaande tentoonstellingsgebouw Vleugel 58 als het aangrenzende begijnhof. Het imponeert, maar domineert zijn omgeving niet. Achteraan vind je een binnentuin terug. Die sluit aan bij het begijnhof, maar staat …

Z33 Vleugel 19 Read More »

Thorpark

THOR – Park Genk

Op de voormalige mijnsite in Waterschei, die beetje bij beetje wordt omgetoverd tot het Thor Park. Thorpark, een herbestemmingsproject van de stad Genk, wordt namelijk omgevormd tot hotspot voor technologie, energie en innovatie. Dit volgens een hoogwaardig kwaliteitsconcept op gebied van architectuur en omgevingsaanleg, met veel aandacht voor duurzaamheid en parkbeheer. Door de restauratie en …

THOR – Park Genk Read More »

Projet BOMEL

Bomel

De voormalige slachthuizen van Bomel vormen zowel een uitdaging voor de toekomst als een rijk historisch erfgoed. De architecturale keuzes die tijdens de uitwerking van het project werden gemaakt, maar ook de verschillende materialen en het gebruikte kleurenpalet, werden resoluut uitgedacht om het bestaande gebouw tot zijn recht te laten komen. De Bomel-slachthuizen hebben tevens …

Bomel Read More »

Imalso-Antwerpen_Bram-Aerts

Imalso Antwerpen

Het Imalso gebouw is een modernistisch kantoorgebouw met ateliers, ontworpen door Vincent Cols & Jules De Roeck in 1953 dat herbestemd en uitgebreid werd in opdracht van de Vlaamse Overheid in 2017. In het bestaande Imalso gebouw werd een ruime patio gerealiseerd die de werkplekken en het magazijn van daglicht voorziet en toegang verleent tot …

Imalso Antwerpen Read More »

Gruuthusemuseum Brugge_KarinBorghouts

Gruuthusemuseum

Gruuthuse is een stadspaleis én een museum. Als monument is het zelf een object van het museum dat het herbergt. Gruuthuse-Monument en Gruuthuse-Museum: twee gezichten van één beleving, met Brugge als kernthema. Het project voor het Gruuthusemuseum toont de uitdaging van het renoveren en restaureren van en toevoegen aan een hooggewaardeerd monument met een sterk …

Gruuthusemuseum Read More »