Dien uw kandidatuur in

vóór

6 oktober 2023 middernacht

De oproep tot kandidaatstelling is gesloten.

Uw kandidatuursdossier

Uw dossier moet verplicht de volgende punten bevatten:

doc_rempli
OM DEEL TE NEMEN, DIENEN KANDIDATEN HET ONLINE FORMULIER IN TE VULLEN:

De projecten die overheidsopdrachten zijn, moeten gegund zijn en/of in uitvoering zijn vóór 16 november 2023.

Onvolledige dossiers zullen niet aan de jury worden voorgelegd. Kandidaturen die niet aan bovenvermelde criteria beantwoorden, komen niet in aanmerking voor toekenning van een Award.

Deelname aan de wedstrijd is volledig gratis.

illustration_picto
DE NODIGE INFORMATIE TER ILLUSTRATIE VAN UW PROJECT:
  • algemene projectbeschrijving en voornaamste karakteristieken (maximaal 500 woorden)
  • gedetailleerde beschrijving van de bij het project betrokken partijen
  • toelichting over de wijze waarop het project aan de verschillende criteria voor de categorie voldoet.
  • minstens 1 foto vrij van auteursrechten
  • SUGGESTIE: een video ter illustratie van het project (maximaal 2 min.)

Beeldbestanden moeten in hoge definitie aangeleverd worden (300 DPI, 5600px, JPEG-formaat aanbevolen). Onvolledige dossiers zullen niet aan de jury worden voorgelegd.

Kandidaturen die niet aan bovenvermelde criteria beantwoorden, komen niet in aanmerking voor toekenning van een Award. Indien een kandidaat zich in verschillende categorieën wil inschrijven, moet hij evenveel dossiers indienen als hij projecten heeft in elk van de categorieën.

Let op: éénzelfde project kan slechts één keer in aanmerking komen voor een award. Een project mag dus niet in meerdere categorieën worden ingediend.

sponsors & partners

Share This