Dien uw kandidatuur in

De oproep tot kandidaatstelling is gesloten.

Hoe deelnemen

De projecten, die overheidsopdrachten zijn, moeten gegund zijn en/of in uitvoering zijn.

Het kandidaatsdossier moet worden aangevuld met een projectvoorstelling in digitaal formaat dat 4 foto’s en de beschrijving ervan bevat. De 4 foto’s zullen worden gebruikt om de projecten aan het publiek te tonen tijdens de prijsuitreiking op 18 maart 2022.

Enkel digitale formaten van het type PDF, Powerpoint en WMA worden aanvaard. Er kan ook een video van maximaal 2 minuten aan het dossier worden toegevoegd, bij wijze van aanvulling. De fotoresolutie moet minstens 5600 px en 300 dpi (drukkwaliteit) bedragen. Onvolledige dossiers zullen niet aan de jury worden voorgelegd. Kandidaturen die niet aan bovenvermelde criteria beantwoorden, komen niet in aanmerking voor toekenning van een Award.

 • 4 foto’s
  + beschrijving
 • video van maximaal 2 minuten
 • Digitale formaten van het type PDF, Powerpoint of WMA
 • fotoresolutie
  min 5600 px, 300 dpi

Uw kandidatuursdossier

Uw dossier moet verplicht de volgende punten bevatten:

doc_rempli
Dit kandidatuurdossier volledig ingevuld:
 • informatiedossier 
 • projectnaam en categorie waarin het project wordt ingediend
 • toestemming 
 • wedstrijdreglement 
illustration_picto
De nodige documenten ter illustratie van uw project:
 • algemene projectbeschrijving en voornaamste karakteristieken (maximaal 250 woorden)
 • gedetailleerde beschrijving van de bij het project betrokken partijen
 • toelichting over de wijze waarop het project aan de verschillende criteria voor de categorie voldoet. Daartoe moet het formulier «Toelichting betreffende de criteria» dat overeenstemt met de gekozen categorie worden ingevuld (blz. 15 en volgende)
 • minstens 4 foto’s vrij van auteursrechten
 • SUGGESTIE: een video ter illustratie van het project (maximaal 2 min.)

Beeldbestanden moeten in hoge definitie aangeleverd worden (300 DPI, 5600px, JPEG-formaat aanbevolen).
Onvolledige dossiers zullen niet aan de jury worden voorgelegd.
Kandidaturen die niet aan bovenvermelde criteria beantwoorden, komen niet in aanmerking voor toekenning van een Award.
Indien een kandidaat zich in verschillende categorieën wil inschrijven, moet hij evenveel dossiers indienen als hij projecten heeft in elk van de categorieën.

sponsors & partners

Share This
Scroll to Top