De genomineerden 2019

De editie 2019 van de Publica Award kent een groot succes.
71 dossiers werden genomineerd over de 5 verschillende catagorieën.

CORPORATE RESPONSIBILITY
sponsored by AXA

De projecten die het klimaat, risicopreventie, de samenleving, ... het meest ter harte nemen.

URBAN DEVELOPMENT, INFRASTRUCTURE & MOBILITY

De projecten met stedelijke ontwikkelingen, bouwactiviteiten,
infrastructuur en mobiliteit als hoeksteen.

TECHNOLOGY

De projecten die zich het best aanpassen aan de razendsnelle technologische ontwikkelingen.

HERITAGE & ARCHITECTURE

De projecten die de historische waarde en de culturele identiteit van het werk het best respecteren.

SECURITY & SAFETY

De beste publieke projecten omtrent veiligheid.

Sprekers Publica Award 2019

Marlène de Wouters

Host

Kevin Françoisse

Keynote speaker

Wietse Van Ransbeeck

Keynote speaker

Natasha Blommaert

Keynote speaker

CORPORATE RESPONSIBILITY

Aster

ASTER, voluit Access to Sustainability for Tenants through Energy Effective Retrofit, is het project waardoor de komende jaren 20.000 fotovoltaïsche installaties op de daken van bestaande sociale woningen in Vlaanderen geplaatst worden. Dit moet een jaarlijkse vermindering van de CO²-uitstoot ...
Meer weten

Huize walden

De uitbreiding aan Huize Walden combineert studio’s voor mensen met een ernstige fysische beperking en appartementen voor hun mantelzorgers. Zo worden families niet meer uiteengerukt als één van de gezinsleden een ernstig letsel heeft opgelopen.Tevens zorgt dit gemengd programma voor ...
Meer weten

Nudgen naar een milieuverantwoord voedingspatroon in een supermarktcontext

De ecologische voetafdruk van ons voedingspatroon kan aanzienlijk dalen door meer milieuverantwoorde keuzes te maken. De opkomst van nudging en gedragsinzichten in het beleid bieden een opportuniteit om andere pistes te verkennen. Nudging verwijst naar strategische wijzigingen in de omgeving ...
Meer weten

Le Point d’Eau

Le Point d’Eau est un service résidentiel pour personnes adultes  en situation d’handicap. Cinq nouveaux foyers équipés et adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées vont être construits sur un terrain reçu de la commune d’Attert. L’implantation sur ce terrain ...
Meer weten

Olifantengras in Schelle

Schelle plant als eerste gemeente olifantengras aan: dit grassoort haalt 4 tot 5 keer meer CO₂ uit de lucht dan een bos. Een hectare olifantengras verwerkt jaarlijks 25 tot 30 ton CO₂. Hiermee zet Schelle een stap naar een klimaatneutrale ...
Meer weten

Semaine de la mobilité 2018

La semaine européenne de la mobilité est un événement annuel qui met en évidence les évolutions des grandes villes européennes. Toutes les villes qui veulent s’inscrire dans cette optique le font aux même dates. Bruxelles organise depuis 17 éditions la ...
Meer weten

Bâtiment « Chambon »

Après avoir siégé durant des décennies dans un bâtiment énergivore à Ixelles, l’Office National des Vacances Annuelles (ONVA) retourne à ses lieux d’origine et se réinstalle dans le bâtiment de renom «Chambon» dans le centre de la ville. L’ONVA dispose ...
Meer weten

Exoskelet

Exoskeletons zijn  neurobionische harnassen met motoren en sensoren rond het bekken en de benen die revalidanten rechtop helpen staan en stappen. RevArte is het eerste revalidatieziekenhuis in België dat in de vroege fase na een aandoening gebruik maakt van een ...
Meer weten

Speel- en sportvoorziening in het Bospark in Genk

Een nieuw multifunctioneel plein, een state-of-the-art skateterrein en een activiteitenstrip die ruimte biedt aan wandelaars en fietsers. Door toevoeging van een reeks nieuwe sportieve en recreatieve elementen wordt het activiteitenaanbod in het sportbos uitgebreid. Waar mogelijk zullen de bomen gespaard ...
Meer weten

Ensemble, faisons barrage

Escroqueries visant les personnes âgées par des moyens  technologiques: Lorsque le vieillissement de la population rencontre le développement galopant des nouvelles technologies, cela engendre des situations problématiques contre lesquelles ce projet veut lutter. Le projet a pour vocation de permettre ...
Meer weten

Effet plume

“Quand le corps fait lien” c’est la philosophie poursuivie par le projet Effet Plume. Effet Plume vise à accompagner la relation parents/enfants à travers un travail centré sur le corps. Il s’adresse aux enfants âgés de 0 à 6 ans ...
Meer weten

Dina Losifidis

Lauranne Collin

Sophie Czerwonogora

URBAN DEVELOPMENT, INFRASTRUCTURE & MOBILITY

Maison administrative provinciale de Namur

La Province de Namur poursuit son processus de modernisation en investissant dans un nouvel outil de travail/bâtiment modulable capable de s’adapter aux nouvelles réalités de travail. L’architecture du bâtiment doit donner une image moderne de l'institution. Il s’inscrira harmonieusement dans ...
Meer weten

Slim Stadsmeubilair Aalter

Slim Stadsmeubilair ontstond uit de idee dat een communicatiebord veel meer zou kunnen doen binnen een stad dan enkel een boodschap tonen of “push” communicatie. Het moet een interactief informatie- en communicatiepunt in de stad zijn dat bovendien veel sensoren ...
Meer weten

Reconfiguration de l’îlot Fontainas

Ce projet crée un lieu d’habitation, d’activités et de rencontres, en faveur de la mobilité douce et de la biodiversité, dans le respect du développement durable et fort d’une gestion des eaux responsable. Les perspectives, les cheminements fluides créent un ...
Meer weten

Fietsen door de Bomen

In Pijnven fiets je door de Bomen. Fietsen in een bosrijke omgeving wordt een bijzondere zintuigelijke ervaring. Met dit fietspad wordt de bezoeker veilig in hogere sferen gebracht.  Letterlijk, want je fietst via een dubbele cirkel tot op 10 meterhoogte ...
Meer weten

Réseau communal de mobilité douce pour les trajets du quotidien

Le projet présenté par la commune de Chaudfontaine se rapporte au Réseau communal de mobilité douce ayant pour objectif de définir un réseau destiné aux déplacements quotidiens à pied ou à vélo. Des bénévoles motivés de divers organismes et des ...
Meer weten

Nederschelde versie 2.0

De Nederschelde, ook de Reep genoemd, is het gedeelte van de Schelde in de Gentse binnenstad, tussen de Ketelvaart aan de Waalse Krook en de plaats waar in het verleden de samenvloeiing van de Leie en de Schelde was. Dit ...
Meer weten

Green Sonaca

GREEN SONACA est un immeuble de bureaux. L’objectif était de réaliser un bâtiment contemporain, dynamique et à l’image de la SONACA. L’implantation de la construction ainsi que sa conception tiennent compte avant tout de l’orientation afin que les bureaux bénéficient ...
Meer weten

Heraanleg historisch centrum “De Vrijheid” te Ronse

In samenwerking  met het studiebureau Stramien werkte het stadsbestuur Ronse een studie uit rond het vrijwaren van de identiteit van hun historische kern “De vrijheid”. Gedurende meer dan achthonderd jaar vormde het een onafhankelijke enclave. Om de geschiedenis van “De ...
Meer weten

Heraanleg Marktplein Sint-Lievens-Houtem

Het tweede grootste marktplein van Vlaanderen ligt in de landelijke gemeente Sint-Lievens- Houtem. De grootste uitdaging bij de heraanleg van het plein was het creëren van een dagelijkse ruime doch warme ontmoetingsplaats, mét behoud van alle mogelijkheden voor de evenementen ...
Meer weten

Projet d’occupation de la voirie publique

Le projet d'occupation de la voirie publique mené par la Ville de La Louvière a pour finalité l'amélioration de la mobilité via une meilleure coordination des chantiers et une centralisation des demandes d'occupation permettant une coopération entres les services, le ...
Meer weten

Aanleg Park Oude God

Op en rond de voormalige begraafplaats Oude God wordt een nieuwe Parkschool (ontwerper CBA), een kribbe en scoutslokaal (ontwerper KPW Architecten) en kinderboerderij gerealiseerd. De tussenliggende ruimte wordt door Stramien ingericht als buurtpark en aantrekkelijk decor voor de nieuwe gebouwen. ...
Meer weten

Pipeline zoning project Antwerp – Ruhr

Realizing a new pipeline corridor had to secure linkage for future pipelines between the Port of Antwerp and the German Ruhr area. A pipeline corridor with an average minimal width of 70m and an estimated length of approximately 129m up ...
Meer weten

Veiligheidspaviljoen Knokke

Sinds kort vind je langs de dijk in Knokke een knalgeel paviljoen. Het gaat hier om een reddings- en politiepost die bulkt van de techniek om te kunnen dienen als crisiscentrum. En tezelfdertijd is het ook het opvangpunt voor verloren ...
Meer weten

Aster

ASTER, voluit Access to Sustainability for Tenants through Energy Effective Retrofit, is het project waardoor de komende jaren 20.000 fotovoltaïsche installaties op de daken van bestaande sociale woningen in Vlaanderen geplaatst worden. Dit moet een jaarlijkse vermindering van de CO²-uitstoot ...
Meer weten

Make-over van het station van Roeselare

De NMBS, Infrabel, De lijn en Stad Roeselare investeerden samen in de vernieuwing van het station en de stationsomgeving van Roeselare. Een nieuw, comfortabel bus-en treinstation, ruime fietsenstallingen, een ondergrondse parking en een autoluw plein met veel groen en speelse ...
Meer weten

Oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen

De Vlaamse Regering heeft de  doelstelling geformuleerd dat dienstvoertuigen tegen 31 december 2030 40% minder CO2 dienen uit te stoten dan in 2005. Daarom heeft zij beslist om te investeren in de aankoop van zowel elektrische voertuigen als ook de ...
Meer weten

Brug fietsostrade Antwerpen-Lier

Een slanke sobere brug op een plek waar het landschap meer aandacht verdient dan de constructie. De composietbrug maakt deel uit van de fietsostrade Antwerpen-Lier en brengt fietsers conflictvrij over de spoorlijn. Dankzij de fietsostrade kunnen meer mensen zich vlot, ...
Meer weten

Utopia Aalst

Utopia is de Stedelijke Bibliotheek en Academie voor Podiumkunsten, gehuisvest in een gloednieuw gebouw ontworpen door KAAN Architecten. Deze nieuwe bibliotheek, die later zou worden ondergebracht in een multifunctioneel gebouw, moest de idee van een bibliotheek doen evolueren van een ...
Meer weten

Heraanleg ’t Zand en Vrijdagmarkt

Het was bij de aanvang van het project een duidelijke keuze van het stadsbestuur om niet louter de functie van evenementenplein te behouden, maar om het plein nog inzetbaarder, functioneler en duurzamer te maken. Daarnaast was het de ambitie om ...
Meer weten

PEREX 4.0 : une vision d’avenir pour la gestion des réseaux wallons

À travers le projet PEREX 4.0, l’objectif est de créer un centre de gestion moderne des infrastructures wallonnes de transport ainsi que de mettre en place des équipements fonctionnels de gestion de ces infrastructures sur les réseaux (auto-)routier et fluvial. ...
Meer weten

Maison villageoise Sars la Bruyère

Ce projet a voulu réaliser un bâtiment symbole pour cette nouvelle fonction de maison villageoise. De ce fait, l’idée d’un bloc d’argile sortant de terre pour la partie salle polyvalente. L’argile en émergeant de terre a soulevé avec lui une ...
Meer weten

Pascale Hardy

Johan Lambrechts

TECHNOLOGY

IRISnet

IRISnet veut inspirer, connecter et accompagner les acteurs régionaux dans un smart écosystème, un réseau collaboratif de partenaires TIC solides, afin de réaliser leurs ambitions pour la Région de Bruxelles-Capitale. Au travers d’une infrastructure, notamment le réseau à fibre optique, ...
Meer weten

Producten- en dienstencatalogus Puurs-Sint-Amands

De PDC werd door Tobania in Sharepoint ontwikkeld en omvatte in eerste instantie drie onderdelen: Productfiche,  Productscript en Beleidsinformatie. De productfiche bevat alle relevante (externe) informatie (omschrijving, voorwaarden, procedure, bedrag …) over een specifiek product uit de PDC.  Het productscript ...
Meer weten

Buurt aan de beurt

Via het project ‘buurt aan de beurt’ stelt het college zichzelf en het beleidsprogramma voor in 24 buurten. Dit werd door digitalisering en een efficiënt hergebruik van bestaande mogelijkheden binnen de organisatie in een recordtempo op de kaart gezet en ...
Meer weten

Transformation Digitale de la commune d’Esneux

L’administration communale d’Esneux a voulu  renouveler son infrastructure IT pour en augmenter les performances et la fiabilité, tout en se libérant des contraintes opérationnelles pour le futur. La solution globale mise en place se décline en 3 parties : premièrement, ...
Meer weten

Plan Lumières 4.0

Ce plan vise à rénover le dispositif d’éclairage de l’ensemble du réseau autoroutier wallon en prenant pleinement appui sur des technologies d’avenir. Ce nouveau dispositif lumineux sera basé sur les LED ainsi que sur un éclairage dynamique rendu possible par ...
Meer weten

Informatieveiligheidstool

Informatieveiligheid is een boek waar V-ICT-OR al lang aan meeschrijft. Uit de praktijk – begeleidingstrajecten, infosessies, e.d. – is gebleken dat de kennis over informatieveiligheid en meer specifiek persoonsgegevensbescherming dikwijls nogal versnipperd is. Vaak wordt er handmatig gewerkt met Excel-lijsten, ...
Meer weten

Aster

ASTER, voluit Access to Sustainability for Tenants through Energy Effective Retrofit, is het project waardoor de komende jaren 20.000 fotovoltaïsche installaties op de daken van bestaande sociale woningen in Vlaanderen geplaatst worden. Dit moet een jaarlijkse vermindering van de CO²-uitstoot ...
Meer weten

Verhogen van verkeersveiligheid door machine learning

De stad Roeselare heeft een databank willen opbouwen van verkeersborden, waar ook een tal van andere vormen van interne en externe dienstverlening in een latere fase aan gekoppeld worden. De data omtrent verkeersborden en verkeersveiligheid is waardevol zeker in de ...
Meer weten

Cooperation horizontale Sociabili

SOCIABILI est un software qui a été développé en interne par le service informatique du CPAS de Charleroi à destination du service social de l’institution. Le logiciel Sociabili reste la propriété du CPAS de Charleroi mais les CPAS partenaires disposent ...
Meer weten

Samen Sneller Slimmer Platform as a Service

Het S3PaaS biedt aan alle 8.000 werknemers van de Antwerpse lokale besturen een digitaal platform, zodat zij hun werk efficiënt, optimaal en op een interactieve wijze kunnen uitvoeren. Als resultaat van de eerste fase zijn zij ondertussen in staat om ...
Meer weten

Scholen van Morgen

Het Scholen van Morgen programma bevat naast de nieuwbouwprojecten ook renovatie-en restauratieprojecten. De uitdaging binnen het programma Scholen van Morgen was om tijdens de bouw van 182 projecten alle partijen toe te laten hun verantwoordelijkheid waar te maken door opmerkingen ...
Meer weten

Virtueel wandelnetwerk Brabantse Kouters

Het wandelnetwerk strekt zich uit van Zemst tot Aalst en omspant het grondgebied van 13 gemeenten in beide provincies. Een deel van het netwerk is op het terrein bewegwijzerd met knooppunten. Elk kruispunt van 2 of meer wandelwegen krijgt een ...
Meer weten

Lokale Besluiten als geLinkte (Open) Data

In het project Lokale Besluiten als Gelinkte (Open) Data creëerde het Agentschap Binnenlands Bestuur samen met deze partners een nieuw ecosysteem om gegevens te delen tussen overheden en (private) hergebruikers van deze data. Met deze nieuwe techniek maken de lokale ...
Meer weten

Faky : le détecteur de désinformation

Les application et site Web dénommés Faky visent à lutter contre la désinformation. Par l'utilisation de nouvelles technologies, Faky agrège des outils déjà existants (analyse du nom de domaine, de la façon dont l'article est rédigé, etc) pour définir un ...
Meer weten

Projet d’occupation de la voirie publique

Le projet d'occupation de la voirie publique mené par la Ville de La Louvière a pour finalité l'amélioration de la mobilité via une meilleure coordination des chantiers et une centralisation des demandes d'occupation permettant une coopération entres les services, le ...
Meer weten

Jury

Stephane Goethals

Jean Philippe Letellier

HERITAGE & ARCHITECTURE

Vieille ferme de Godinne

Le corps de logis de la "vieille Ferme" de Godinne fait partie d'un ensemble architectural historique du XVIIème siècle clôturé par un mur en moellons de calcaire , de grès et des maçonneries de briques. ...
Meer weten

Scholen van morgen – het Kasteeltje Merksen

Het kasteeltje is een landmark in Merksem, gelegen in een parkje en goed gekend door de gemeenschap in wijde omtrek. Het behoud van dit bijzondere gebouw en het aanpassen aan de veeleisende bouwkundige en technische ...
Meer weten

Nederschelde versie 2.0

De Nederschelde, ook de Reep genoemd, is het gedeelte van de Schelde in de Gentse binnenstad, tussen de Ketelvaart aan de Waalse Krook en de plaats waar in het verleden de samenvloeiing van de Leie ...
Meer weten

De Modelwijk in Laken

De Modelwijk in Laken maakt deel uit van de rijke geschiedenis van de sociale woningbouw in Brussel. Het gaat over een volledige wijk, ontworpen volgens de principes van het Modernisme. De site wordt gekenmerkt door ...
Meer weten

Pension Van Schoonhoven

Het project betreft een dag- en nachtopvangcentrum voor daklozen in Antwerpen. De combinatie van het complexe en niet zo evidente programma met het gevraagde behoud van twee bestaande herenhuizen, leidde tot een huiselijke schikking voor ...
Meer weten

Batterij Aachen

Door de noodzaak om deze authentieke en symbolische site uit WOI in goede staat te houden en te kunnen tonen aan het grote publiek, drong een restauratie en herwerking van bepaalde delen zich op. Daarbij ...
Meer weten

De rotstuin van het Provinciedomein Huizingen

De rotstuin van Huizingen is uniek in België. De voorbije decennia is de oorspronkelijke rotstuin aanzienlijk veranderd t.o.v. van het initiële ontwerp. Na meer dan 50 jaar was het nodig om de tuin te restaureren. ...
Meer weten

Renovatie en restauratie van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Bij de eeuwwisseling ontwikkelde het museum de wens om een internationaal toonaangevend museum en onderzoeksinstituut over Midden-Afrika te worden. Het museum onderging een grondige metamorfose. Eén van dé grote uitdagingen was om in het oude ...
Meer weten

De restauratie van acht begijnhofwoningen en een waardevol restant van het “oud convent“ in Lier

In 2009 waren slechts enkele woningen van de Symforosastraat bewoond. Gezien de slechte bouwfysische toestand en het gebrek aan comfort van de woningen hadden de woningen dringend nood aan een algemene restauratie. De restauratie van ...
Meer weten

Van Varkensstal tot Bezoekerscentrum

Een tiental jaar geleden wilde de gemeente Merksplas werk maken van de restauratie en herbestemming van de Grote Hoeve. Dit resulteerde in 2012 in een masterplan van 10 jaar voor de restauratie van de Grote ...
Meer weten

Hof Ter Linden

Te midden van Edegem ligt een prachtige groene long van 56 hectare: de erfgoedparel Hof Ter Linden. In het verstedelijkt gebied is dit domein een echte troef. Kempens Landschap, de gemeente Edegem en het Agentschap ...
Meer weten

De Maan – Beeldsmederij in Mechelen

Vandaag is DE MAAN – een beeldsmederij voor kinderen en jongeren - al 50 jaar lang een belangrijke uitvalsbasis voor kinderkunsten in het historische en culturele centrum van de stad. DE MAAN staat voor theater, ...
Meer weten

L’extension et la réaffectation du château Winson

L’extension et la réaffectation du château Winson en maison communale, centre culturel et locaux pour le CPAS est d‘abord un acte politique. Le projet transforme l’espace entouré de hauts murs en un lieu de rencontre: ...
Meer weten

Station van Laken

Er wordt onderzocht hoe je het voormalige station van Laken kan herinrichten en restaureren tot een nog levendiger publieke en kunstzinnige plek in het hartje van de gemeente Vandaag is het station van Laken een ...
Meer weten

Renovatie en uitbreiding van bestaande hoeve als therapeutisch centrum

Het nieuwe therapeutisch centrum voor het ziekenhuis van AZ Groeninge wordt strategisch niet in het ziekenhuis zelf ondergebracht. Zo krijgt de ‘patiënt’ niet het label ‘ziek’. Het therapeutisch centrum is een open centrum en de ...
Meer weten

Restauration et réaffectation d’un presbytère en bibliothèque

Le projet porte sur la restauration et la réaffectation du presbytère de Pont-à-Celles en bibliothèque communale. Le presbytère est implanté dans le centre de Pont-à-Celles, son parc et le bâtiment réhabilité en bibliothèque communale favorisent ...
Meer weten

Françoise Genicot

Corinne Roger

Sara Vermeulen

Paul Mordan

SECURITY & SAFETY

Behandeling overlastmeldingen: van subjectieve beleving naar objectieve meting

Zoals elke stad streeft Mechelen naar een harmonieuze samenleving waar overlast beperkt blijft. Om iedere burger de kans te bieden om een overlastmelding in te dienen en zelf te kunnen opvolgen, werd het hele proces ...
Meer weten

Shield Antwerpen

Het SHIELD platform is een initiatief van PZ Antwerpen, geïnspireerd op het SHIELD-platform van de NYPD. Via een digitaal ondersteund platform kunnen politie en bedrijven rechtstreeks communiceren en informatie uitwisselen. Het Antwerpse SHIELD-project geldt vandaag ...
Meer weten

CBRNe expertisecentrum van het Crisiscentrum

België werd in het verleden geconfronteerd met reële noodsituaties bvb. door vrijkomen van chemische, biologische, radiologische of nucleaire substanties, desgevallend veroorzaakt door het gebruik van explosieven (CBRNe), die geleid hebben tot een coördinatie van acties ...
Meer weten

Geïntegreerde Security en Hospitality voor Politiezone Antwerpen

Dit project wilde zowel de kerntaken van PZA beveiligen, de continuïteit van de geleverde politiezorg verzekeren door het beveiligen van haar assets (mensen, producten, middelen en processen), maar ook haar klantgerichtheid verbeteren. Een professionalisering van ...
Meer weten

Ensemble, faisons barrage

Escroqueries visant les personnes âgées par des moyens  technologiques: Lorsque le vieillissement de la population rencontre le développement galopant des nouvelles technologies, cela engendre des situations problématiques contre lesquelles ce projet veut lutter. Le projet ...
Meer weten

Renovatie en herinrichting politiekantoor Carma

De vernieuwing van het onthaal was een uitdaging omwille van de wisselende regelgevingen op het vlak van terreurbestrijding en veiligheid in het algemeen. Het resultaat is een geslaagd evenwicht tussen esthetiek en functionaliteit en is ...
Meer weten

Centre d’entrainement pour la maitrise et la gestion de la violence

Afin de former les agents aux exigences en matière de maîtrise et de gestion de la violence, la Police fédérale doit disposer d’une infrastructure de formation et d’entraînement adéquate. Les bâtiments seront couronnés de larges ...
Meer weten

Projet intergénérationnel

Cette candidature reprend plusieurs initiatives : le réseau intergénérationnel dont l’objectif de la séance intergénérationnelle est de sensibiliser les jeunes et moins jeunes, ensemble, à la sécurité routière. le Plan d’action cambriolage au sein de la ...
Meer weten

Phedra Clouner

Wym Hardyns

Filip Smeets

Contacteer ons

Inscription Publica 2019 nl

Sponsors

Partners

Share This