De rotstuin van het Provinciedomein Huizingen

De rotstuin van Huizingen is uniek in België. De voorbije decennia is de oorspronkelijke rotstuin aanzienlijk veranderd t.o.v. van het initiële ontwerp. Na meer dan 50 jaar was het nodig om de tuin te restaureren. De eerste fase van de 5 jarige restauratie betrof een aantal infrastructuurwerken. Barsten in de bedding van de beek werden hersteld en het geheel kreeg een moderne, energiezuinige pomp. Ook de wandelpaden werden hersteld. De tweede fase waren de beplantingswerken. Wegens het ontbreken van de originele beplantingsplannen werd aan de hand van oude documenten, plantenlijsten en foto’s een nieuw beplantingsplan in elkaar gepuzzeld dat het oorspronkelijke zo dicht mogelijk benaderde.

Niet alleen heeft de rotstuin esthetische waarde, ook de publieke ontsluiting is belangrijk.  Daarom is er door het Provinciedomein een gratis brochure opgesteld voor bezoekers. Daarnaast gebeuren  er regelmatig rondleidingen door de domeingidsen en ook op vraag kunnen geïnteresseerden er gidsbeurten volgen. Personen die liever op eigen houtje de tuin ontdekken kunnen dit via de brochure, meerdere infoborden en via de naamplaatjes die bij elke plantengroep zijn geplaatst.

IndienerProvincie Vlaams-Brabant

Share This