tla@ebp.be

Virtueel loket

Virtueel Loket

In het virtueel loket worden aangiftes en klachten virtueel afgehandeld. De burger neemt plaats in een lokaal met een driedimensionaal scherm en wordt live geholpen door een inspecteur die zich in een ander politiekantoor bevindt. Zo kunnen meerdere virtuele loketten bediend worden door een centrale backoffice. De burger kan een gesprek voeren met de politieambtenaar, …

Virtueel Loket Read More »

Technosphere

Technosphère

La  Technosphère : nieuwe technologieën, en met name de virtuele realiteit, in dienst van de oriëntatie op de wetenschappelijke en technologische beroepen van morgen. Het doel van het project is het bevorderen van wetenschappelijke en technologische opleidingen in het hoger onderwijs, om zo een antwoord te bieden op de moeilijkheid voor technologiebedrijven om jong talent …

Technosphère Read More »

Sociale Woningen in Houtbouw

Voor het sociaal huisvestigingsproject in de Menslievendheidsstraat in Brussel werd gekozen voor een prefab houtconstructie als bouwprincipe om de impact op het milieu te beperken als uitgangspunt. Vanwege de minimale terreinoppervlakte wordt er zoveel mogelijk ingespeeld op potentiële sociale interactie, wat resulteert in circulatieruimten die uitnodigen tot ontmoeten. Door de toegang te voorzien via de …

Sociale Woningen in Houtbouw Read More »

Rauter

Langs de Bergensesteenweg wordt een kantoorgebouw van 4 bouwlagen opgetrokken, met op de gelijkvloerse verdieping een sociaal restaurant. Op de 3 bovenliggende verdiepingen bevinden zich de nieuwe kantoren van de Anderlechtse Haard die, vanwege hun flexibiliteit, naar de noden van 50 à 60 medewerkers ingericht kunnen worden. Binnen dit bouwvolume wordt uitgegaan van een zo …

Rauter Read More »

Only once evenementeninformatie voor de Stad en de hulpdiensten

Only once evenementeninformatie voor de Stad en de hulpdiensten

Stad Roeselare is uitgebouwd tot één grote service organisatie. Doel is zorgen voor een goede en efficiënte dienstverlening, waarbij de klant enkel gegevens aanreikt waar we nog geen kennis van hebben. Organisatoren van evenementen vinden het steeds moeilijker om evenementen te organiseren. Vaak moeten ze bij verschillende overheden aankloppen (versnipperde overheidscontext), dezelfde informatie verschillende malen …

Only once evenementeninformatie voor de Stad en de hulpdiensten Read More »

My e-box

My eBox

E-box permet aux institutions publiques d’envoyer de manière sécurisée des messages électroniques personnellement adressés aux citoyens. Par exemple : des données fiscales, des informations sur les pensions, la sécurité sociale, … E-box centralise toutes les communications officielles entre les habitants belges et les institutions gouvernementales dans une boîte aux lettres électronique sécurisée. Des institutions privées …

My eBox Read More »

My e-box

My eBox

E-box stelt openbare instellingen in staat om elektronische persoonlijk geadresseerde berichten op een veilige manier naar burgers te sturen. Bijvoorbeeld: fiscale gegevens, pensioeninformatie, sociale zekerheid, … E-box centraliseert alle officiële communicatie tussen Belgische inwoners en overheidsinstellingen in één beveiligde elektronische brievenbus Ook privé-instellingen kunnen met e-box connecteren. Documentverstrekkers kunnen meer paperless gaan werken. Indiener: FOD …

My eBox Read More »

Lokale Besturen 365

Lokale besturen 365

16 besturen hebben besloten om samen de generieke componenten uit de VlaVirGem architectuur te ontwikkelen. In dit deel van de informatiearchitectuur, voorheen ook wel de Midoffice genoemd, is de volledige set aan generieke componenten voor de dienstverlening gedefinieerd. Denk daarbij aan documentmanagement, documentcreatie, archiefbeheer, workflow management met de gehele postregistratie, raad en notulenbeheersystematiek, een kennisbank …

Lokale besturen 365 Read More »