Virtueel Loket

In het virtueel loket worden aangiftes en klachten virtueel afgehandeld. De burger neemt plaats in een lokaal met een driedimensionaal scherm en wordt live geholpen door een inspecteur die zich in een ander politiekantoor bevindt. Zo kunnen meerdere virtuele loketten bediend worden door een centrale backoffice. De burger kan een gesprek voeren met de politieambtenaar, een klacht indienen of een melding doen. Het gesprek blijft natuurlijk en persoonlijk, dankzij het driedimensionale beeld en een unieke technologie. Het systeem laat tevens toe om op een gebruiksvriendelijke manier documenten uit te wisselen.
Het virtueel ontvangen van klanten heeft opvallende voordelen, zowel voor de klant als voor de politiezone. Bijvoorbeeld de uitbreiding van de openingsuren, een kwalitatieve en eenvormige afhandeling van aangiftes en het efficiënter inzetten van personeel. Aan klantvriendelijkheid wordt niet ingeboet. Dankzij de technologie ontstaat een natuurlijke interactie tussen klant en inspecteur.
Het virtueel loket kan geïntegreerd worden in een politiekantoor, maar ook in een gemeentehuis of in een ander openbaar gebouw. Zelfs een mobiele box voor gebruik op evenementen is mogelijk.

Indiener:  Politiezone CARMA, Lokale besluiten als gelinkte open data - Agentschap Binnenlands Bestuur

Share This