Publica Awards 2019

De Publica Awards zijn de afspraak van het jaar voor vertegenwoordigers van publieke overheden. Gemeenten, OCMW's, politiezones, provincies, ziekenhuizen, gewestelijke en federale overheden, vzw's, ... staan aan het hoofd van inspirerende projecten die verdienen om in de kijker te worden gezet.
Met de uitreiking van de Publica Awards wil EBP lovenswaardige overheidsprojecten belonen, de publieke actoren bekronen en de diversiteit en rijkdom van de projecten onderstrepen. Daarboven vormen de Publica Awards het platform voor de ontwikkeling van toekomstige projecten en ideeën, voor en door de lokale besturen.

Het Programma 2019

CORPORATE RESPONSIBILITY
sponsored by AXA

Zorg dragen voor het klimaat, risicopreventie integreren in hun producten en acties, of iets terug willen doen voor de samenleving via het vrijwilligersprogramma ‘AXA Hearts in Action’… dit zijn de speerpunten van de Corporate Responsibility-strategie binnen AXA. AXA associeert zich en beloont graag de publieke instelling die dit ook ter harte neemt!

URBAN DEVELOPMENT, INFRASTRUCTURE & MOBILITY

Stadsplanning, infrastructuur en mobiliteit hebben één doel: verbinding creëren. In een veranderende wereld met snelle technologische en digitale ontwikkelingen zijn stedelijke ontwikkelingen, bouwactiviteiten, infrastructuur en mobiliteit de hoekstenen van een diepgaande transformatie van onze samenleving. Deze prijs wordt medegeorganiseerd door de vakbladen Bouwkroniek en La Chronique.

TECHNOLOGY

Razendsnelle technologische ontwikkelingen, nieuwe communicatiemogelijkheden, papierloos werken, nieuwe verwachtingen en noden van de burgers. Hoe kan de publieke sector inspelen op deze snelle en radicale veranderingen? Wat zijn de beste initiatieven in deze categorie?

HERITAGE & ARCHITECTURE

Architecturaal erfgoed omvat alle constructies gemaakt door de mens met een aanzienlijke waarde. Het kan een grote historische waarde hebben of het kan een belangrijk symbool zijn voor een culturele identiteit. Het werk verdient het om bewaard te worden voor de toekomstige generaties zodat zij kunnen evolueren met hun geschiedenis in het achterhoofd.

SECURITY & SAFETY

Het belang van veiligheid voor de burger moet niet meer uitgelegd worden. Dagelijks worden we in de media geconfronteerd met allerlei mogelijke bedreigingen die onze veiligheid in gevaar kunnen brengen. De Publica Award voor Security & Safety zal uitgereikt worden aan de instelling die het beste publieke project omtrent veiligheid indiende.

Hoe je kandidatuur indienen?

Indien u uw dossier in verschillende categorieën wilt indienen, moet u evenveel dossiers invullen als u projecten heeft in elk van de categorieën.

De projecten die overheidsopdrachten zijn, moeten toegewezen zijn en/of in uitvoering zijn.

Het kandidaatsdossier moet worden aangevuld met een projectvoorstelling in digitaal formaat die 4 foto’s en de beschrijving ervan bevat. De 4 foto’s zullen worden gebruikt om de projecten tentoon te stellen tijdens de prijsuitreiking op 20 juni 2019. Er kan ook een video van maximaal 2 minuten aan het dossier worden toegevoegd, bij wijze van aanvulling. Digitale formaten van het type PDF, Powerpoint en WMA worden aanvaard. De fotoresolutie moet minstens 5600 px en 300 dpi (drukkwaliteit) bedragen.

Onvolledige dossiers zullen niet aan de jury worden voorgelegd. Kandidaturen die niet aan bovenvermelde criteria beantwoorden, komen niet in aanmerking voor toekenning van een Award.

Deelname aan de wedstrijd is volledig gratis.

Kandidaatsdossiers

DIEN UW DOSSIER IN VÓÓR 13 MEI 2019 MIDDERNACHT VIA WETRANSFER OF PER E-MAIL NAAR BDHA@EBP.BE

Deelname aan de avond

PUBLIEKE SECTOR

€ 250 excl. BTW

  • INDIVIDUELE DEELNAME

PRIVÉ SECTOR

€ 400 excl. BTW

  • INDIVIDUELE DEELNAME

PUBLIEKE SECTOR

€ 2000 excl. BTW

  • PRIJS PER TAFEL
    (10 personen)

PRIVÉ SECTOR

€ 3500 excl. BTW

  • PRIJS PER TAFEL
    (10 personen)

Heeft u vragen?

Contacteer ons via contact@publica-brussels.com
of via Bart De Hauwere op het nummer 02 894 56 05.

Sponsors

Partners