Rauter

Brussel-Rauter_(c)-ARCHITENKO---Urban-Design-and-Architecture_web

Langs de Bergensesteenweg wordt een kantoorgebouw van 4 bouwlagen opgetrokken, met op de gelijkvloerse verdieping een sociaal restaurant. Op de 3 bovenliggende verdiepingen bevinden zich de nieuwe kantoren van de Anderlechtse Haard die, vanwege hun flexibiliteit, naar de noden van 50 à 60 medewerkers ingericht kunnen worden. Binnen dit bouwvolume wordt uitgegaan van een zo compact mogelijk volume, waarbij de bebouwde oppervlakte gereduceerd kan worden om plaats te maken voor een doorsteek. Verder wordt de gedeeltelijk gerenoveerde parkeergarage afgedekt met een nieuwe collectieve gebruiksruimte, dat de basis vormt van het in te breiden bouwblok.

In totaal worden 32 appartementen opgetrokken, verdeeld over 2 volumes die verbonden worden door een passerelle. Bij de indeling van de appartementen zelf is er uitgegaan van een optimale levenskwaliteit en woonoppervlakte binnen de randvoorwaarden van het programma en de gekozen constructiewijze.

Indiener: Brussels Gewestelijk Huisvestigingsmaatschappij, Abscis Architecten bvba, ARCHITENKO – Urban Design and Architecture

Share This