Lokale besturen 365

16 besturen hebben besloten om samen de generieke componenten uit de VlaVirGem architectuur te ontwikkelen. In dit deel van de informatiearchitectuur, voorheen ook wel de Midoffice genoemd, is de volledige set aan generieke componenten voor de dienstverlening gedefinieerd. Denk daarbij aan documentmanagement, documentcreatie, archiefbeheer, workflow management met de gehele postregistratie, raad en notulenbeheersystematiek, een kennisbank als bron voor oa het internet.

Doel is om zeer kleine uitwisselbare modules te laten ontwikkelen die toelaten om de functionaliteit op vele plaatsen in de organisatie te benutten.

Er wordt vanuit een nieuwe architectuur gedacht waarbij alleen maar kleine componenten worden ontwikkeld, die continu herbruikbaar zijn in de totale gemeentelijke informatiearchitectuur. Denk daarbij aan slechts één module voor het beheren van de klantcontacten, één module voor documentcreatie, enz.. Dit laat toe om heel veel te besparen omdat het niet meer nodig is in nieuwe applicaties opnieuw deze zelfde functionaliteiten in te bouwen.

Indiener: Vlaamse ICT Organisatie V-ICT-OR ,Tobania en Apogado/C-Clear 

Lokale Besturen 365
Share This