My eBox

E-box stelt openbare instellingen in staat om elektronische persoonlijk geadresseerde berichten op een veilige manier naar burgers te sturen. Bijvoorbeeld: fiscale gegevens, pensioeninformatie, sociale zekerheid, …

E-box centraliseert alle officiële communicatie tussen Belgische inwoners en overheidsinstellingen in één beveiligde elektronische brievenbus

Ook privé-instellingen kunnen met e-box connecteren. Documentverstrekkers kunnen meer paperless gaan werken.

Indiener: FOD BOSA

My e-box
Share This