Sociale Woningen in Houtbouw

Brussel-Menslievendheid_(c)TeamHENK_web

Voor het sociaal huisvestigingsproject in de Menslievendheidsstraat in Brussel werd gekozen voor een prefab houtconstructie als bouwprincipe om de impact op het milieu te beperken als uitgangspunt. Vanwege de minimale terreinoppervlakte wordt er zoveel mogelijk ingespeeld op potentiële sociale interactie, wat resulteert in circulatieruimten die uitnodigen tot ontmoeten. Door de toegang te voorzien via de Menslievendheidstraat en via het naburige wooncomplex HOOG, wordt er een doorsteek gerealiseerd die de straat met de esplanade verbindt en zo de sociale interactie versterkt. Er wordt gekozen voor een architecturale buitentrap, waarbij op iedere verdieping een ontmoetingsruimte en een uitkijkpunt word gecreëerd.

Bij de indeling van de appartementen wordt ingezet op een efficiënte circulatie, het creëren van woonruimten met veel natuurlijke lichtinval dankzij grote raampartijen en een private buitenruimte in de vorm van een terras of tuin.

Indiener: Brussels Gewestelijk Huisvestigingsmaatschappij, Abscis Architecten, TeamHENK

Share This