Only once evenementeninformatie voor de Stad en de hulpdiensten

Stad Roeselare is uitgebouwd tot één grote service organisatie. Doel is zorgen voor een goede en efficiënte dienstverlening, waarbij de klant enkel gegevens aanreikt waar we nog geen kennis van hebben. Organisatoren van evenementen vinden het steeds moeilijker om evenementen te organiseren. Vaak moeten ze bij verschillende overheden aankloppen (versnipperde overheidscontext), dezelfde informatie verschillende malen doorgeven, toenemende reglementering,…

Het was de ambitie van de Stad Roeselare om één toegangspoort te voorzien voor organisatoren. Organisatoren op het grondgebied van Roeselare moeten evenementen aanvragen via ‘evenementen.roeselare.be’. Dit unieke loket staat in voor de aanvragen, maar daarnaast kan de organisator ook zalen reserveren of materiaal en vergunningen aanvragen. Door het only once principe voorkomen we dat de organisator de hulpdiensten afzonderlijk moet benaderen.

Wanneer organisatoren bij de aanvraag van een evenement een zaal huren, dan wordt er gewerkt via het only once principe voor de toegang tot infrastructuur. Organisatoren krijgen automatisch een QR-code toegestuurd, die ervoor zorgt dat de juiste personen toegang krijgen tot de juiste infrastructuur, op het moment dat ze dit nodig hebben. De toegangscontrole wordt op deze manier volledig gestuurd door de data die de organisator zelf heeft ingegeven.

Indiener: Stad Roeselare

Only once evenementeninformatie voor de Stad en de hulpdiensten
Share This