Nederschelde versie 2.0

De Nederschelde, ook de Reep genoemd, is het gedeelte van de Schelde in de Gentse binnenstad, tussen de Ketelvaart aan de Waalse Krook en de plaats waar in het verleden de samenvloeiing van de Leie en de Schelde was. Dit project omvat het terug openleggen en bevaarbaar maken van de Nederschelde tussen de Wijdenaardbrug en de Nieuwbrug en vormt het sluitstuk in het herstel van de historische verbinding tussen Schelde en Leie in Gent.

Het oorspronkelijke verloop en uitzicht van de Nederschelde werden in ere hersteld en tegelijkertijd werd het project uitgewerkt in de huidige tijdsgeest, waarbij rekening gehouden werd met de functionaliteit vandaag de dag. Er werd ook stedelijk groen geïntegreerd met de aanplant van Robinia bessoniana en Blatanus hispanica op Bisdomkaai en Reep (langsheen het water) en Liriodendron tulpifera op het Bisdomplein.

De site is geëvolueerd van een grauwe parkeerplaats naar een gezellige publieke ruimte die ondertussen veel volk trekt en waar het aangenaam vertoeven is. Het gebied is gelegen langs een aantal fiets- en voetgangersassen en wordt aangedaan door vele (zachte) weggebruikers en recreanten. Langsheen het traject bevinden zich ook scholen, horecazaken en winkels. Het project heeft hiervoor dan ook in de nodige infrastructuur voorzien: rustpunten, zitbanken, fietsrekken, vuilbakken, antiparkeerpaaltjes, verlichting, …

Indiener: De Vlaamse Waterweg

Share This