Behandeling overlastmeldingen: van subjectieve beleving naar objectieve meting

Zoals elke stad streeft Mechelen naar een harmonieuze samenleving waar overlast beperkt blijft. Om iedere burger de kans te bieden om een overlastmelding in te dienen en zelf te kunnen opvolgen, werd het hele proces geanalyseerd en aangepast. Binnen de vernieuwde aanpak en technologie, worden al de instromen gecentraliseerd in het platform ‘Topdesk’ en van daaruit behandeld.

Door een goed netwerk van politieagenten, Gemeenschapswachten & jongerenwerkers kunnen zo de meeste structurele overlastmeldingen behandeld worden.

Indiener: Stad Mechelen

Share This