2019-SafetySecurity

Projet intergénérationnel

Cette candidature reprend plusieurs initiatives : le réseau intergénérationnel dont l’objectif de la séance intergénérationnelle est de sensibiliser les jeunes et moins jeunes, ensemble, à la sécurité routière. le Plan d’action cambriolage au sein de la ZP 5344. Il s’agit d’une gestion transversale au sein de la zone de police de la problématique globale des cambriolages …

Projet intergénérationnel Read More »

Geïntegreerde Security en Hospitality voor Politiezone Antwerpen

Dit project wilde zowel de kerntaken van PZA beveiligen, de continuïteit van de geleverde politiezorg verzekeren door het beveiligen van haar assets (mensen, producten, middelen en processen), maar ook haar klantgerichtheid verbeteren. Een professionalisering van het securitybeleid drong zich op. Gezien deze noodzaak groeide dit project tot aanzienlijke proporties om zo een grote inhaalbeweging op …

Geïntegreerde Security en Hospitality voor Politiezone Antwerpen Read More »

Centre d’entrainement pour la maitrise et la gestion de la violence

Afin de former les agents aux exigences en matière de maîtrise et de gestion de la violence, la Police fédérale doit disposer d’une infrastructure de formation et d’entraînement adéquate. Les bâtiments seront couronnés de larges auvents en guise de pare-soleil. Le nouveau bâtiment se composera de deux bâtisses articulées autour d’une place qui servira d’espace …

Centre d’entrainement pour la maitrise et la gestion de la violence Read More »

CBRNe expertisecentrum van het Crisiscentrum

België werd in het verleden geconfronteerd met reële noodsituaties bvb. door vrijkomen van chemische, biologische, radiologische of nucleaire substanties, desgevallend veroorzaakt door het gebruik van explosieven (CBRNe), die geleid hebben tot een coördinatie van acties of het nemen van maatregelen tot op het nationale niveau. De voorbereiding op dergelijke noodsituaties in België vindt plaats in …

CBRNe expertisecentrum van het Crisiscentrum Read More »

Behandeling overlastmeldingen: van subjectieve beleving naar objectieve meting

Zoals elke stad streeft Mechelen naar een harmonieuze samenleving waar overlast beperkt blijft. Om iedere burger de kans te bieden om een overlastmelding in te dienen en zelf te kunnen opvolgen, werd het hele proces geanalyseerd en aangepast. Binnen de vernieuwde aanpak en technologie, worden al de instromen gecentraliseerd in het platform ‘Topdesk’ en van …

Behandeling overlastmeldingen: van subjectieve beleving naar objectieve meting Read More »

Shield Antwerpen

Het SHIELD platform is een initiatief van PZ Antwerpen, geïnspireerd op het SHIELD-platform van de NYPD. Via een digitaal ondersteund platform kunnen politie en bedrijven rechtstreeks communiceren en informatie uitwisselen. Het Antwerpse SHIELD-project geldt vandaag als een sleutelfiguur die de samenwerking tussen de publieke en private sector tot stand bracht. Door middel van gepersonaliseerde e-mails …

Shield Antwerpen Read More »

Ensemble, faisons barrage

Escroqueries visant les personnes âgées par des moyens  technologiques: Lorsque le vieillissement de la population rencontre le développement galopant des nouvelles technologies, cela engendre des situations problématiques contre lesquelles ce projet veut lutter. Le projet a pour vocation de permettre aux personnes âgées d’identifier les sources potentielles de danger liées à l’utilisation d’internet en général, …

Ensemble, faisons barrage Read More »