Oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen

De Vlaamse Regering heeft de  doelstelling geformuleerd dat dienstvoertuigen tegen 31 december 2030 40% minder CO2 dienen uit te stoten dan in 2005. Daarom heeft zij beslist om te investeren in de aankoop van zowel elektrische voertuigen als ook de infrastructuur om deze voertuigen op te laden in eigen gebouwen. Ook initiatieven ter bevordering van “groen rijden” zoals de opmaak van vervoersplannen en gerichte vorming via eco-driving werden hierin meegenomen.

Indiener: Agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid

 

Share This