Veiligheidspaviljoen Knokke

Sinds kort vind je langs de dijk in Knokke een knalgeel paviljoen. Het gaat hier om een reddings- en politiepost die bulkt van de techniek om te kunnen dienen als crisiscentrum. En tezelfdertijd is het ook het opvangpunt voor verloren gelopen kinderen.

De post is als hoofdpost uitgewerkt, met uitzicht over de 12 reddersstoelen die langsheen de waterlijn van “Knokke-Beach” staan. Naast een hoofdredder- en eerstehulppost, omvat het ook een uitvalbasis voor de strandpolitie en enkele publieke toiletten.

Indieners: Gemeente Knokke-Heist, Compagnie-O architecten

Share This