Huize walden

De uitbreiding aan Huize Walden combineert studio’s voor mensen met een ernstige fysische beperking en appartementen voor hun mantelzorgers. Zo worden families niet meer uiteengerukt als één van de gezinsleden een ernstig letsel heeft opgelopen.Tevens zorgt dit gemengd programma voor een vermenging van het sociale leven en haalt het de zorg uit zijn isolement.

Specifiek in dit project is de waterbehandeling met zijn groendaken, een grote regenwatertank voor hergebruik en uiteraard de grote vijver, die dienst doet als buffervolume, bluswateropslag en als natuurlijk element. Het project is een mooi voorbeeld van een efficiënte samenwerking tussen een sociale huisvestingsmaatschappij en een zorginstelling, waarbij beide hun expertise inbrengen in functie van een kwalitatief woonproject dat inspeelt op actuele noden in de maatschappij.

Indieners: De Ideale Woning,  Huize Walden  en LAVA architecten

Share This