Samen Sneller Slimmer Platform as a Service

Het S3PaaS biedt aan alle 8.000 werknemers van de Antwerpse lokale besturen een digitaal platform, zodat zij hun werk efficiënt, optimaal en op een interactieve wijze kunnen uitvoeren. Als resultaat van de eerste fase zijn zij ondertussen in staat om via hun individuele smartphone hun werktijden, hun takenkalender, hun eventuele vergoedingen e.d. te beheren.

Door het hergebruik van front-end componenten en slimme widgets over de schermen en de projecten heen sparen we massaal werk uit en creëren we een ontegensprekelijke consistentie, en bijgevolg ook een optimale gebruikerservaring.

Indieners: De lokale besturen van Stad Antwerpen, Digipolis

Share This