Heraanleg ’t Zand en Vrijdagmarkt

Het was bij de aanvang van het project een duidelijke keuze van het stadsbestuur om niet louter de functie van evenementenplein te behouden, maar om het plein nog inzetbaarder, functioneler en duurzamer te maken. Daarnaast was het de ambitie om ook een balans te realiseren met de intimiteit die noodzakelijk is om het plein attractief en gezellig te maken op momenten dat er geen evenementen plaatsvinden. Het Nieuwe Zand werd in de zomer van 2018 feestelijk in gebruik genomen.

Door zijn ligging, volwaardig binnen de historische kern, vormt ‘t Zand een belangrijke schakel in het netwerk van pleinen in de binnenstad. De stedelijke evolutie heeft het plein reeds verschillende malen getransformeerd in beeld en beleving.

Indiener: Stad Brugge

Share This