Verhogen van verkeersveiligheid door machine learning

De stad Roeselare heeft een databank willen opbouwen van verkeersborden, waar ook een tal van andere vormen van interne en externe dienstverlening in een latere fase aan gekoppeld worden.

De data omtrent verkeersborden en verkeersveiligheid is waardevol zeker in de evolutie  van zelfrijdende voertuigen. Via camera’s gemonteerd op constant rondrijdende wagens, gelinkt aan machine learning wil dit project de verkeersveiligheid verhogen en evolueren naar een proactieve benadering. Voor de fietspaden zal er uitgekeken worden om Go Pro-camera’s vast te maken op fietshelmen.

Indien blijkt dat een verkeersbord verdwenen, beschadigd of onleesbaar is, wordt dit onmiddellijk gekoppeld aan het juiste interventieteam. Het automatiseren van deze inventaris en het onmiddellijk verbinden met een monitoring-en interventietool zal het manuele werk verminderen en het werk van andere diensten op een positieve manier impacteren.

Indiener: Stad Roeselare

Share This