Informatieveiligheidstool

Informatieveiligheid is een boek waar V-ICT-OR al lang aan meeschrijft. Uit de praktijk – begeleidingstrajecten, infosessies, e.d. – is gebleken dat de kennis over informatieveiligheid en meer specifiek persoonsgegevensbescherming dikwijls nogal versnipperd is. Vaak wordt er handmatig gewerkt met Excel-lijsten, Word-documenten, etc. en raken losse documenten verloren. Het opstellen van een verwerkingsregister, een verwerkersovereenkomst, een veiligheidsplan… vergt veel tijd en opzoekingswerk. In een poging om kennis, flexibiliteit en gebruiksgemak te combineren heeft V-ICT-OR de tool informatieveiligheid gecreëerd. Deze combineert alle wettelijke vereisten inzake informatieveiligheid en persoonsgegevensbescherming in één overzichtelijke tool waar alle documentatie centraal wordt bewaard.

Indiener: V-ict-or

Share This