De restauratie van acht begijnhofwoningen en een waardevol restant van het “oud convent“ in Lier

In 2009 waren slechts enkele woningen van de Symforosastraat bewoond. Gezien de slechte bouwfysische toestand en het gebrek aan comfort van de woningen hadden de woningen dringend nood aan een algemene restauratie.

De restauratie van de begijnhofwoningen in de Symforosastraat was niet makkelijk.  Bij aanvang van de restauratie verkeerde de panden in slechte staat.  Ter verhoging van de leefbaarheid en diversiteit van de woonomgeving in het Begijnhof is ingezet op de realisatie van een complementaire nieuwbouw die een meerwaardekwaliteit bezorgd aan de standaard begijnhofwoning. De bestaande begijnhofwoningen werden zacht gerestaureerd met behoud van alle unieke waardevolle bouwonderdelen.  De materialen van de aanbouwen sluiten aan bij de historische materialen van de begijnhofwoning maar zijn vernieuwend in die zin dat ze aanleunen bij hedendaagse bouwtechnieken.  De restauratie gebeurde met het grootst mogelijke respect voor de geschiedenis.

Indieners: OCMW en Stad Lier

Share This