Slim Stadsmeubilair Aalter

Slim Stadsmeubilair ontstond uit de idee dat een communicatiebord veel meer zou kunnen doen binnen een stad dan enkel een boodschap tonen of “push” communicatie. Het moet een interactief informatie- en communicatiepunt in de stad zijn dat bovendien veel sensoren moet bevatten om informatie terug te koppelen naar de stad en stadsklant (burger, bezoeker, …).

De meubels werd voorzien van meer dan een scherm alleen. Er is gekozen voor een future-proof design waarbij heel wat ruimte is voorzien voor slimme componenten in de behuizing. Naar de toekomst toe zal dit nog verder uitgebreid worden op basis van nieuwe technologieën en/of inzichten. De slimme meubels zijn geen statische concepten maar evolueren mee op basis van inzicht, techniek en maatschappelijke relevantie en acceptatie.

Indiener: Gemeente Aalter

Share This