Aanleg Park Oude God

Op en rond de voormalige begraafplaats Oude God wordt een nieuwe Parkschool (ontwerper CBA), een kribbe en scoutslokaal (ontwerper KPW Architecten) en kinderboerderij gerealiseerd. De tussenliggende ruimte wordt door Stramien ingericht als buurtpark en aantrekkelijk decor voor de nieuwe gebouwen. Het open park werd functioneel vorm gegeven vanuit een sterke verbinding tussen de nieuwe openbare functies onderling en de omliggende wijken. Centraal in het park, op het kruispunt van de parkwegen, wordt een ontmoetingsplein met een aanliggende  grastribune aangelegd.

Duurzaam waterbeheer vormde een tweede belangrijke voorwaarde voor de vormgeving van het park. Aan de voet van de hellende grasvlakken werden grachten en wadi’s gegraven. Een permanent watervlak is ook een avontuurlijke speelplek voor de jeugdbeweging. De bestaande grote bomen werden behouden en aangevuld met nieuwe exemplaren.

Indiener: Stad Mortsel

Share This