Scholen van morgen – het Kasteeltje Merksen

Het kasteeltje is een landmark in Merksem, gelegen in een parkje en goed gekend door de gemeenschap in wijde omtrek. Het behoud van dit bijzondere gebouw en het aanpassen aan de veeleisende bouwkundige en technische noden van een hedendaagse school lag niet voor de hand.

De buitenzijde en omgevingsaanleg van eht gebouw zijn bewaard gebleven met 2 hedendaagse toevoeginen. De binnenkant van het gebouw heeft een fundamentele aanpassing ondergaan met een grote impact op het gebruik ervan.

Dit gerenoveerde gebouw maximaal laten beantwoorden aan de huidige eisen van brandveiligheid, toegangkeljikheid, luchtkwaliteit, akoestische demping, daglichttoetreding, energieverbruik,… is in dit project geslaagd.

Indiener: AG Real Estate Co-Production in Development NV

Share This