Renovatie en uitbreiding van bestaande hoeve als therapeutisch centrum

Het nieuwe therapeutisch centrum voor het ziekenhuis van AZ Groeninge wordt strategisch niet in het ziekenhuis zelf ondergebracht. Zo krijgt de ‘patiënt’ niet het label ‘ziek’. Het therapeutisch centrum is een open centrum en de therapieën zijn gericht op herintegratie in de maatschappij. De nabijheid van het ziekenhuis garandeert wel alle zorg en deskundigheid. De keuze voor de inplanting valt op een oude vierkantshoeve in een uithoek van de site. De stallingen en de schuur van de hoeve worden grotendeels intact gehouden en gerestaureerd zodat deze nieuwe functies kunnen herbergen. De nieuwbouw wordt als een schakelgebouw ontworpen tussen schuur en stallingen. Hierdoor ontstaat 1 complex, waardoor toegankelijkheid en functionaliteit geoptimaliseerd worden.

De vierkantshoeve bestaande uit de originele stallingen en schuur, wordt intact gehouden en blijft in zijn originele staat bewaard. Het nieuwe schakelgebouw dat de link vormt tussen deze twee gebouwen past zich wonderwel in in zijn omgeving. Het nieuwe gebouw wordt voorzien van een tweede huid van houten boomstammen. Deze zijn een referentie naar het riet aan de oever van de blusvijver en vormt een filter in twee richtingen. Enerzijds zorgen de houten boomstammen voor de nodige privacy van de patiënten in het gebouw. Anderzijds zorgen de boomstammen ook voor een gefilterde lichtinval in de therapieruimtes.

Indiener: AZ Groeninge Vzw 

 

Share This