Bomel

De voormalige slachthuizen van Bomel vormen zowel een uitdaging voor de toekomst als een rijk historisch erfgoed. De architecturale keuzes die tijdens de uitwerking van het project werden gemaakt, maar ook de verschillende materialen en het gebruikte kleurenpalet, werden resoluut uitgedacht om het bestaande gebouw tot zijn recht te laten komen.

De Bomel-slachthuizen hebben tevens een ruimtelijke structuur die een scenografie genereert die specifiek is voor deze locatie. Het is mogelijk om de installaties vanuit drie assen te benaderen.

De gecreëerde ruimtes zijn bedoeld als speels en veelzijdig, in lijn met het programma en de behoeften van het nieuwe Bomel-cultuurcentrum.

Indiener: Régie Foncière de la ville de Namur, BAEB (Bureau d’architectes Emmanuel Bouffioux) 

Projet BOMEL
Share This