Bouw van multi-units voor dienstenbedrijf sociale economie gent

In 2016 richtte het Dienstenbedrijf Sociale economie (DBSE) de Foodsavers Gent op. Een regionaal distributieplatform voor het ophalen, controleren, registreren en verdelen van voedseloverschotten uit de retail en veilingen voor organisaties die mensen in armoede helpen. Foodsavers Gent is ingebed in de sociale economie en zet mensen in armoede (doelgroepmedewerkers) aan het werk die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt om hen te activeren naar de normale economie in een typisch knelpuntberoep. Foodsavers Gent is momenteel gehuisvest in een hangar die in de nabije toekomst zal worden vernieuwd en die bij de start geen bureau noch rustruimte had. Om die reden, en met het duurzame karakter van het totale project in gedachten, werd beslist om door de andere werkvloeren van DBSE een duurzame, mobiele, multifunctionele bureauruimte te ontwerpen, plannen en bouwen als een prachtig totaal leerproject voor de doelgroepmedewerkers.

Uit het onderzoek naar een werkruimte die flexibel inzetbaar is en mee kan evolueren met de noden van de organisatie zijn de twee multi-units ontstaan. In de eerste fase worden deze gebruikt als bureau en rustruimte. Na de verbouwing van de loods kunnen ze ingezet worden voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld voor tijdelijke huisvesting in een stad met een hoog tekort aan beschikbare, degelijke betaalbare, woningen. Alle structuur en technische leidingen voor eenvoudige en snelle ombouw naar een woonunit zijn dan ook voorzien.

Indiener: Dienstenbedrijf Sociale economie (DBSE) Gent

bouw van multi-units voor dienstenbedrijf sociale economie gent
Share This