2020-Corporate-Resp-2020-nl

"Verven op waterbasis” voor wegmarkering

“Verven op waterbasis” voor wegmarkering

De kandidatuur betreft de opdracht met betrekking tot het onderhoudscontract voor SOFICO van de wegmarkeringen in het wegendistrict van Marche-en-Famenne. De verplichting om verven op waterbasis te gebruiken in het kader van een onderhoudscontract voor wegmarkeringen is nog niet in werking getreden. Deze opdracht loopt meer dan 3 jaar vooruit op deze verplichting. Ook al …

“Verven op waterbasis” voor wegmarkering Read More »

La responsabilité sociétale du SPW

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de SPW

Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een benadering die erop gericht is de economische, sociale en milieugevolgen van de eigen activiteiten beter te beheersen, met name voor de stakeholders. Door middel van een permanent verbeteringsproces is het de bedoeling om sociale, ecologische en economische overwegingen op een vrijwillige, systematische en coherente manier te integreren in het interne beheer …

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de SPW Read More »

Geen kwaliteit zonder integriteit : het ethisch kompas

Politiezone Antwerpen wil een lans breken voor innovatie en vooruitstrevendheid binnen de interne bedrijfscultuur: Integriteit is binnen deze context een werkwoord waarmee we dagelijks geconfronteerd worden. Ondanks het feit dat het een noodzakelijke basisvoorwaarde is voor een kwaliteitsvolle dienstverlening gaat er te weinig aandacht en tijd naar het stimuleren van deze eigenschap en het aanreiken …

Geen kwaliteit zonder integriteit : het ethisch kompas Read More »

Busje Stop Zo

Busje Stop Zo

SPIE Belgium heeft een display ontwikkeld voor reizigers van het openbaar vervoer. Dit is een display voor alle reizigers, ook voor de meer hulpbehoevenden, namelijk de blinde of slechtziende mensen. Deze display met dezelfde faciliteiten voor slechtziende, kan natuurlijk ook gebruikt worden voor algemene gemeentelijke of andere informatiepanelen. Slechtziende personen klagen dat ze de klassieke …

Busje Stop Zo Read More »

Bonnevie

PTA148 BONNEVIE

In kader van het wijkcontract Cinema Bellevue werd een wedstrijd gelanceerd voor de bouw van een kinderdagverblijf, lokalen voor buitenschoolse opvang en de heraanleg van het aangrenzende park. Het gebouw bestaat uit 2 delen : een uiterst flexibel gedeelte op de onderste verdiepingen, en een kinderdagverblijf voor 48 kinderen op de bovenste verdiepingen. Het is …

PTA148 BONNEVIE Read More »

Provinciehuis Boeverbos: plaatsen van een groendak

Het parabolisch dak van het bestuursgebouw van Provinciehuis Boeverbos is bedekt met een ecologisch lichtgewicht groendak. De Provincie West-Vlaanderen toont hiermee de ambitie om het eigen patrimonium duurzaam te maken en tevens de klimaatdoelstellingen na te streven. Het gaat om een totale dakoppervlakte van 730 m². Het oude zinken dak was aan vervanging toe. Als …

Provinciehuis Boeverbos: plaatsen van een groendak Read More »

Biodiversite_hotel-insects

Biodiversiteit, een troef voor uw bedrijf!

BiodiversiTree is een online tool (www.biodiversitree.be) die bedrijven in staat stelt om concrete actie te ondernemen ten gunste van de biodiversiteit. BiodiversiTree begeleidt zijn gebruikers doorheen 4 actiegebieden: terreinen, infrastructuur, aankoopbeleid en processen. De voorgestelde acties zijn dan gericht op de omvang van hun bedrijf, hun middelen, hun locatie en/of hun werkterrein … Of het …

Biodiversiteit, een troef voor uw bedrijf! Read More »

Scroll to Top