2020-Corporate-Resp-2020-nl

bouw van multi-units voor dienstenbedrijf sociale economie gent

Bouw van multi-units voor dienstenbedrijf sociale economie gent

In 2016 richtte het Dienstenbedrijf Sociale economie (DBSE) de Foodsavers Gent op. Een regionaal distributieplatform voor het ophalen, controleren, registreren en verdelen van voedseloverschotten uit de retail en veilingen voor organisaties die mensen in armoede helpen. Foodsavers Gent is ingebed in de sociale economie en zet mensen in armoede (doelgroepmedewerkers) aan het werk die een …

Bouw van multi-units voor dienstenbedrijf sociale economie gent Read More »

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de SPW

Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een benadering die erop gericht is de economische, sociale en milieugevolgen van de eigen activiteiten beter te beheersen, met name voor de stakeholders. Door middel van een permanent verbeteringsproces is het de bedoeling om sociale, ecologische en economische overwegingen op een vrijwillige, systematische en coherente manier te integreren in het interne beheer …

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de SPW Read More »

Label diervriendelijke gemeente

Het label “diervriendelijke gemeente” van de provincie Vlaams-Brabant is in Vlaanderen – en bij uitbreiding in België – een uniek instrument dat lokale overheden bij de hand neemt en structuur biedt voor het nemen van preventieve, corrigerende en zorgende maatregelen. Het garandeert een allesomvattende beleidsaanpak en zorgt voor uniformiteit over gemeentegrenzen heen. Dit label verhoogt …

Label diervriendelijke gemeente Read More »

Loisirs_Accessibles_A_tous

Toerisme en ontspanning voor iedereen toegankelijk

Het eerste obstakel voor mensen met speciale behoeften is het gebrek aan informatie. ACCESS-i is een label, een officiële certificatie die de graad van toegankelijkheid van een plaats aangeeft. Het ACCESS-i label omvat 7 vakjes die elk een categorie van mensen met speciale behoeften vertegenwoordigen: rolstoelgebruikers, mensen met mobiliteitsproblemen, blinden, slechtzienden, doven, slechthorenden en mensen …

Toerisme en ontspanning voor iedereen toegankelijk Read More »

Invoeren rapportage duurzame ontwikkeling

Om haar rapportage over duurzame ontwikkeling op te zetten, heeft de IDELUX groep van intercommunales haar jaarlijkse activiteitenverslag gestructureerd op basis van de rapportagestandaarden van het “Global Reporting Initiative” (GRI). De GRI is de wereldwijd gebruikte extra-financiële rapportagestandaard, die een gemeenschappelijk kader schept voor het opstellen van duurzame ontwikkelingsrapporten. Het project heeft tot doel de …

Invoeren rapportage duurzame ontwikkeling Read More »

Lichtplan 4.0 : Waalse autowegen gaan de toekomst in

SOFICO en de Waalse overheidsdienst SPW zullen het Lichtplan 4.0 in de komende 20 jaar implementeren. Dit plan heeft tot doel het verlichtingssysteem van het hele Waalse autowegennet te renoveren door ten volle gebruik te maken van de toekomstige technologieën. Dit nieuwe verlichtingssysteem zal zowel gebaseerd zijn op LED’s als op dynamische verlichting die mogelijk …

Lichtplan 4.0 : Waalse autowegen gaan de toekomst in Read More »

Projet_GOUJONS_Anderlecht

GOUJONS – Huisvesting en CSSI (geïntegreerd gezondheids- en sociaal centrum)

Dit project wil een gebouw bieden dat zich gemakkelijk kan aanpassen aan nieuwe toepassingen die in de loop van de tijd kunnen ontstaan. Om deze reden is gekozen voor een constructief systeem met behulp van bundelkolommen en een lichte scheidingswand die vrij is van enige techniek om deze zonder beperkingen te kunnen wijzigen. Dankzij een …

GOUJONS – Huisvesting en CSSI (geïntegreerd gezondheids- en sociaal centrum) Read More »

Second_Serve_2020

Second-serve

Een 2de handswebwinkel met sportkleding en –schoenen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren via een webwinkel met gratis sportkleding/- schoenen, om ook deze jongeren aan het sporten te brengen. Voor zover geweten zijn we de eerste gemeente in België die op deze manier met een gratis webshop inzet op kansen tot sportdeelname voor jongeren van maatschappelijk kwetsbare …

Second-serve Read More »

Zones_immersion_ZIT-Maladrerie_3

Eco-geïntegreerde tijdelijke overstromingszones in Willemeau

Het dorp Willemeau (649 inwoners), in de buurt van Doornik, werd vaak getroffen door grote overstromingen. Om dit probleem op te lossen, was het dringend noodzakelijk geworden om twee wateropvangstructuren te bouwen op de Ruisseau de la Place de Taintignies (stroomgebied van 503 hectare), een zijrivier van de Ruisseau de Barges. Na een diepgaande, hydrologische …

Eco-geïntegreerde tijdelijke overstromingszones in Willemeau Read More »