Label diervriendelijke gemeente

Het label “diervriendelijke gemeente” van de provincie Vlaams-Brabant is in Vlaanderen – en bij uitbreiding in België – een uniek instrument dat lokale overheden bij de hand neemt en structuur biedt voor het nemen van preventieve, corrigerende en zorgende maatregelen. Het garandeert een allesomvattende beleidsaanpak en zorgt voor uniformiteit over gemeentegrenzen heen. Dit label verhoogt de bestuurskracht van lokale overheden en helpt hen de maatschappelijke verwachtingen die in hen gesteld worden, waar te maken.

Om het label toegekend te krijgen ondertekent elke gemeente een beginselverklaring.  Deze verklaring omvat 14 punten waaraan voldaan moeten worden of naar gestreefd moet worden. Het gaat telkens om concrete beleidsvoorstellen voor een integraal diervriendelijk beleid.. Een jaarlijkse evaluatie geeft de stimulans om op deze manier verder te gaan en verdere stappen  te nemen. Dit maakt het ook een sterk merk aangezien een continue inspanning en evaluatie gevraagd wordt om het  te behouden. Het Vlaams-Brabants label “diervriendelijke gemeente” is uniek in Vlaanderen en wekte al belangstelling bij andere provincies en de Vlaamse overheid.

Indiener: Povincie Vlaams Brabant

Label_diervriendelijke_gemeente
Share This