Invoeren rapportage duurzame ontwikkeling

Om haar rapportage over duurzame ontwikkeling op te zetten, heeft de IDELUX groep van intercommunales haar jaarlijkse activiteitenverslag gestructureerd op basis van de rapportagestandaarden van het “Global Reporting Initiative” (GRI). De GRI is de wereldwijd gebruikte extra-financiële rapportagestandaard, die een gemeenschappelijk kader schept voor het opstellen van duurzame ontwikkelingsrapporten.

Het project heeft tot doel de maatschappelijke impact van de activiteiten van de groep te meten. Daartoe bevat het verslag een evaluatie van de impact van de activiteiten op de 17 doelstellingen van duurzame ontwikkeling.

De geïmplementeerde rapportage heeft tot doel de impact van de activiteiten van de groep op het grondgebied beter te meten, vanuit het oogpunt van duurzame ontwikkeling. Daartoe zijn prestatie-indicatoren ingevoerd, die elk jaar zullen worden gepubliceerd.

Indiener: IDELUX

iPad_mockup
Share This