De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de SPW

Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een benadering die erop gericht is de economische, sociale en milieugevolgen van de eigen activiteiten beter te beheersen, met name voor de stakeholders. Door middel van een permanent verbeteringsproces is het de bedoeling om sociale, ecologische en economische overwegingen op een vrijwillige, systematische en coherente manier te integreren in het interne beheer van de organisatie en zo bij te dragen tot een duurzamere ontwikkeling van Wallonië.

Met dit eerste ‘Rapport de responsabilité sociétale’ (over de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2019) kijkt de Waalse overheidsdienst SPW op een andere manier naar de werking van zijn administratie door zijn verantwoordelijkheid in het licht van deze nieuwe uitdagingen in vraag te stellen. Het biedt een unieke gelegenheid om te communiceren over een reeks initiatieven die dagelijks worden uitgevoerd teneinde de dienstverlening aan de begunstigden van de SPW te verbeteren.

Indiener: La responsabilité sociétale du SPW Secrétariat général du SPW – Direction du Développement durable 

La responsabilité sociétale du SPW
Share This