PTA148 BONNEVIE

In kader van het wijkcontract Cinema Bellevue werd een wedstrijd gelanceerd voor de bouw van een kinderdagverblijf, lokalen voor buitenschoolse opvang en de heraanleg van het aangrenzende park.

Het gebouw bestaat uit 2 delen : een uiterst flexibel gedeelte op de onderste verdiepingen, en een kinderdagverblijf voor 48 kinderen op de bovenste verdiepingen. Het is een passieve massiefbouw met 2 gekoppelde speeldaken en gevels in thermisch behandeld dennenhout. De onderste verdiepingen werden voorzien als polyvalente ruimtes. Door deze ruimtes op het gelijkvloers te voorzien, met grote gevelopeningen naar de wijk en het park, worden buurtbewoners uitgenodigd en interactie aangemoedigd

Het Bonneviepark maakt deel uit van een zeer dichtbebouwd en dichtbevolkt gebied waar de private buitenruimteschaars is. Dit maakt het belang van de publieke ruimte des te groter. Om lucht te brengen in het dense woonweefsel wil het ontwerp het Bonneviepark deel laten worden van het stadsweefsel. Het project laat de grenzen van het Bonneviepark te vervagen.

Indiener: Commune de Molenbeek, PTA Architecten

 

Bonnevie
Share This