“Verven op waterbasis” voor wegmarkering

De kandidatuur betreft de opdracht met betrekking tot het onderhoudscontract voor SOFICO van de wegmarkeringen in het wegendistrict van Marche-en-Famenne. De verplichting om verven op waterbasis te gebruiken in het kader van een onderhoudscontract voor wegmarkeringen is nog niet in werking getreden. Deze opdracht loopt meer dan 3 jaar vooruit op deze verplichting.

Ook al liggen de initiële kosten van een verf op waterbasis (momenteel) iets hoger dan die van een verf op solventbasis, toch is de kostprijs identiek door het feit dat een lagere dosering kan worden toegepast (en er minder verf op de weg wordt aangebracht).

Deze opdracht loopt meer dan 3 jaar vooruit op de eis om verven op waterbasis te gebruiken als wegenverf in het kader van onderhoudscontracten. Met deze opdracht kan de openbare dienst, en in het bijzonder de Directie wegen Luxemburg (wegendistrict Marche-en-Famenne), het goede voorbeeld geven.

Indiener: SPW Mobilité Infrastructures 

"Verven op waterbasis” voor wegmarkering
Share This