Ideaal hout? Lokaal hout!


De uitdaging was om lokale houtproducten bekend te maken bij het grote publiek, om de Waalse consument de reflex bij te brengen om houtproducten in korte keten te kopen ... zonder het woord 'Waals' te gebruiken, zonder de consument tot kopen aan te zetten en zonder het kwalitatieve aspect van de producten te benadrukken.

De verschillende campagnes (radio, TV, print) hebben tot doel de Waalse aankoopverantwoordelijken te bereiken en de professionals in de sector bewust te maken van het potentieel van het lokale hout.

Het idee was om het woord “Waals” niet te gebruiken, maar wel het Waalse accent en uitdrukkingen over te nemen.

Indiener: Office économique wallon du bois

Bois idéal? Bois local
Share This