Biodiversiteit, een troef voor uw bedrijf!

BiodiversiTree is een online tool (www.biodiversitree.be) die bedrijven in staat stelt om concrete actie te ondernemen ten gunste van de biodiversiteit.

BiodiversiTree begeleidt zijn gebruikers doorheen 4 actiegebieden: terreinen, infrastructuur, aankoopbeleid en processen. De voorgestelde acties zijn dan gericht op de omvang van hun bedrijf, hun middelen, hun locatie en/of hun werkterrein ...

Of het nu gaat om een bedrijf of zelfs een organisatie, privaat of publiek, de BiodiversiTree tool spoort hen aan om acties te ondernemen die zowel de biodiversiteit als hun imago ten goede komen en stelt hen in staat om hun inspanningen te valoriseren.

Indiener: SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Biodiversite_hotel-insects
Share This