Vandergoten

Bouw van 55 geconventioneerde koopwoningen, een fietspunt en ruimte voor vrije beroepen op de site van de Vandergoten-magazijnen, in de Emile Bockstaellaan 314 A, te 1020 Brussel. Het hele gebouw zal uiteindelijk als passief worden gecertificeerd, waarbij 30% van de woningen het “nul-energie” label krijgt. Alle woningen kunnen worden aangepast voor personen met beperkte mobiliteit.

Een groot deel van het afvalwater van de woningen wordt ter plaatse behandeld, opgeslagen en geïnjecteerd in het distributienetwerk van het gebouw voor de watertoevoer naar spoeltoiletten en onderhoudskranen, en de besproeiing van de omgeving en de moestuin.

Door het spel van volumes, de raamopeningen en de recuperatie van de bakstenen, evenals de gebruikte “industriële” vocabulaire, vertoont het nieuwe woningbouwproject VANDERGOTEN gelijkenis met het sterke beeld dat door de voormalige pakhuizen in de buurt werd uitgedragen en de buurtbewoners zo dierbaar is.

Indiener: Citydev Brussels

vandergooten_citydev.brussels-Vandergoten©-R2D2
Share This