Park and Ride Gebouwen

De stad Antwerpen wil mobiliteit een meer duurzame plaats geven in de stad en de wijdere regio. De uitbouw van een aantal Park + Ride gebouwen is hier een cruciaal onderdeel van. Naast een verbetering van de mobiliteit wil de stad een gezicht geven aan de toegang tot de Antwerpse regio. De Park + Ride gebouwen zijn dus tevens publieke toegangspoorten waar men de regio binnenkomt.

Op het niveau van de verschillende sites is de fysieke overstap tussen een individuele (auto) en de meer collectieve (tram, bus en deelfiets)  verkeersmodus van cruciaal belang. In die zin geeft het Park + Ride  gebouw letterlijk vorm aan het verduurzamen en collectief maken van de mobiliteitsstromen die de stad Antwerpen in- én uitgaan. Deze gebouwen en de bijhorende voorzieningen zijn met andere woorden te begrijpen als ‘transit’ omgevingen zoals luchthavens, treinstations en metrolijnen waarbij het comfort, de leesbaarheid en de veiligheid van de overstapbeweging een primaire rol speelt. Dit zijn de kritieke factoren om deze transitie succesvol te maken en ervoor te zorgen dat een verduurzaming van de mobiliteit zich aligneert met de noden van de reiziger, bezoeker of inwoner binnen het grootstedelijke netwerk. De zorgvuldige verknoping van dit netwerk is de essentiële opgave voor de Park + Ride voorziening.

Indiener: Lantis

PRAN_2 (3)
Share This