Realisatie van een missing link in wallonië : rondweg om couvin (e420/n5)

Dankzij de aanleg van de bypass van Couvin wordt de N5 een echte economische slagader die bedrijven in staat stelt zich verder te ontwikkelen en banen te creëren. Deze nieuwe verbinding is dus een reële investering voor de toekomst. Deze link heeft tot doel om:

  • de route tussen Noord-Europa en het hele Middellandse-Zeegebied af te ronden;
  • de vlotte doorstroming te bevorderen van het vervoer over de weg en van lichte voertuigen die naar Frankrijk gaan of via deze nieuwe route in Wallonië aankomen;
  • de hele regio ten zuiden van Charleroi economisch te ontsluiten;
  • de leefomgeving van de inwoners van de steden en dorpen in deze regio, en vooral van de stad Couvin, te verbeteren door hen te ontlasten van zwaar doorgaand verkeer;
  • de verkeersveiligheid op de N5 te verhogen.

Indiener: SPW Mobilité et Infrastructure

réalisation d’un chaînon manquant de transport en wallonie: contournement autoroutier de couvin (e420/n5)
Share This