Applicatie ITINIRIS – Famiris

Iriscare-Famiris

Dankzij een doorgedreven informatisering is het publieke Brusselse kinderbijslagfonds Famiris erin geslaagd om de hervorming van de Brusselse kinderbijslag voor de Brusselse gezinnen tot een succesverhaal te maken. Het Brusselse systeem impliceert immers dat er voor elk gezin vanaf januari 2020 een evenredige vergelijking gebeurt tussen de «oude» federale regeling(en) en de nieuwe Brusselse regelgeving. In de praktijk betekent dit dat de ITINIRIS applicatie op één jaar tijd volledig opnieuw werd ontwikkeld. Dit zorgt ervoor dat het Brusselse kinderbijslagfonds binnen één informaticatoepassing, ITINIRIS, niet minder dan 4 verschillende wetgevingen gelijktijdig kan toepassen.

Op basis van de laatste berekeningen sinds december 2019, wordt elke maand per gezin het meest voordelige systeem berekend. Dit gebeurt volledig automatisch en wordt continu bijgewerkt. Op basis van de gegevens van onder andere de gezinssamenstelling of het gezinsinkomen berekent het systeem de rechten voor de gezinnen en kent hen automatisch het meest gunstige bedrag toe.
Deze conversie toont aan dat de verschillende staatshervormingen enerzijds enorme uitdagingen opleggen, maar dat anderzijds een doorgedreven informatisering een belangrijke partner kan zijn bij het implementeren van een sterk sociaal beleid ten gunste van de gezinnen.

Indiener: Famiris (Iriscare)

Share This