Crossborder Traffic Enforcement – Verkeersveiligheid

Het project Crossborder is gestart vanuit een Europese richtlijn die de uitwisseling van informatie en de handhaving van sancties voor verkeersovertredingen wil vergemakkelijken over de landsgrenzen heen.

De federale overheid heeft concrete stappen gezet om deze Europese richtlijn uit te voeren in de praktijk. Een interdepartementale projectgroep werd opgericht die de werkprocessen en de specifieke noden van elke partner in kaart bracht.

Het gaat om een 'interdepartementale samenwerking' waarin de lokale politie, federale politie, politierechtbanken, politieparketten, FOD Justitie, FOD Financiën, FOD Mobiliteit, BOSA, RSZ en de regio's dagelijks hun krachten bundelen om een gezamenlijk doel te bereiken. De coördinatie en aansturing gebeurt centraal door de projectgroep Crossborder onder leiding van de SAT-Justitie.

Indiener: FOD JUSTITIE

crossborder security & safety
Share This