Heraanleg Frans De Schutterlaan

In een samenwerking tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en het lokaal bestuur van Boom werd besloten om de Frans De Schutterlaan aan te pakken. Het was de keuze van het gemeentebestuur om de bushaltes iets verder uit het centrum op de brug te gaan plaatsen, maar het was al snel duidelijk dat er meer plaats voor halteuitrustingen, wachtzones en een aparte busstrook was.

Bij de heraanleg lag de focus vooral op het verplaatsen en faciliteren van het openbaar vervoer met onder andere een eigen busstrook, maar ook op de zwakkere weggebruikers: het brede fietspad, ruimte voor de voetgangers en veel groenaanleg stonden centraal bij de opmaak van de plannen.

Met de heraanleg werd meteen ook de aanzet gegeven voor de volgende fase die momenteel in aanbesteding is. Het betreft hier de heraanleg van de Henri Spillemaeckers die nu echt weer een woon- en winkelstraat kan worden, en de Col. Silvertopstraat. Deze straten worden verder aangepast naar de noden van voetgangers, fietsers en bezoekers van het handelscentrum in het algemeen. Nu de haltes van De Lijn definitief verplaats zijn, kan er een nieuw breed voet- en fietspad komen waarbij de Spillemaeckersstraat een nieuwe poort tot het centrum wordt.

Indiener: AWV  - MOW AGENTSCHAP Wegen en Verkeer Antwerpen, Gemeentebestuur Boom

Heraanleg Frans de schutterlaan
Share This