Snelle responsteam op de motorfiets

Per motorfiets worden 2 politiemensen in functiekledij en met aangepaste bewapening voorzien. Dankzij de motorfiets zijn deze ploegen uiterst snel en mobiel, ongeacht permanente of tijdelijke infrastructurele maatregelen ter preventie van ‘vehicle attacks’ op drukke locaties of tijdens evenementen. De ploegen patrouilleren preventief op specifieke locaties en tijdstippen. Ze zijn zelfs in staat om van op de motorfiets te reageren op een acute gevaarsitutatie, al zal dat enkel gebeuren in een direct levensbedreigende situatie.

Het doel van het project is het optimaliseren van een snel reactiedispositief bij een grootschalig geweldsincident in een stedelijke context, rekening houdend met infrastructurele hindernissen en beperkingen en met de aanwezigheid van een groot aantal ‘soft targets’. Dit project levert een bijdrage aan het complexe evenwicht tussen infrastructurele preventiemaatrgelen en performante reactieve maatregelen. De finaliteit is om een eventuele dreiging snel te neutraliseren en de toestand zo snel als mogelijk te normaliseren.

Indiener: Politiezone Antwerpen

SRT op motorfiets
Share This