Brandweerkazerne West en Oost Brussels Airport

De luchthavenhaven van Zaventem heeft sinds kort twee gloednieuwe brandweerkazernes om de veiligheid op de luchthaven te garanderen. Het plan voor de inplanting van deze kazernes hield rekening met de directe bereikbaarheid van de start- en landingsbanen (RWY’s). De inplanting van beide kazernes laat toe om deuitruk bij vliegincidenten te richten naar het noorden zodat er geen direct zonlicht in de ogen van de chauffeurs valt en het lichtcontrast tussen binnen en buiten beperkt blijft.

Het planconcept van beide brandweerkazernes is gelijkvormig uitgewerkt, zodat elke brandweerman in elke kazerne ingezet kan worden. De planontwikkeling is gebaseerd op korte uitruktijden, de basis van de organisatie van de verschillende lokalen is een snelle interventie mogelijk maken. Dit maakt de kazernes uiterst efficiënt. Het algemeen uitgangspunt van het concept was: ‘Geen achterwaartsebewegingen van voertuigen’. Er is een eenrichtingsverkeer voorzien via een centrale as voor de circulatie van de voertuigen. Dit verhoogt aanzienlijk de veiligheid en efficiëntie.

Indiener:  Antwerps Architecten Atelier

BAC_AAA_web_new