CityCampus

Het CityCampus-programma omvat de herontwikkeling van de voormalige Gryson-site, opdat er opnieuw activiteiten, maar ook woon- en werkgelegenheid op de site zouden komen: een kmo-park met industriële ateliers, woongedeelte telt 65 à 80 passieve sociale woningen en ook passieve studentenwoningen.

Het project is het resultaat van een openbare aanbesteding die citydev.brussels (de publieke naam van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) in 2012 lanceerde. De voormalige Gryson- site wordt begrensd door de Aardbeienstraat, de Lijstersstraat en de Emile Grysonlaan in Anderlecht. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), een gewestelijke instelling belast met sociale huisvesting voor alleenstaanden en gezinnen met een laag inkomen.

Indiener: citydev.brussels 

Share This