Campus pov

Het gaat om een herbestemming van een oude kazernesite tot een volledig opleidingscentrum en een simulatiehuis voor de veiligheidsdiensten van West-Vlaanderen.

De grote uitdaging was om het gewenste bouwprogramma in te passen met respect voor de historische waarde en opbouw van de site. De sfeer van de oude kazerne is nog sterk aanwezig en sluit aan bij de strikte regels die van toepassing zijn bij politieopleiding.

Het hoofdgebouw is verdeeld in aparte delen met elk hun eigen functie zoals de leslokalen, administratie, ontmoetingsruimte, enz. De delen zijn verbonden door een gemeenschappelijke traphal waardoor de afzonderlijke functies ook met elkaar gecombineerd kunnen worden.

De constructie van de traphal is opgevat als een reversibele invul constructie opdat bij toekomstige wijzigingen de historische gebouwen onbeschadigd blijven. Deze filosofie werd ook doorgetrokken bij de zwevende betonnen trappen en scheidingswanden.

Indiener: Antwerps Architecten Atelier, West-Vlaams Fascilitair Instituut Veiligheidsdiensten

Campus POV
Share This